Büyük Aile Buluşması’na Katıldık

Büyük Aile Buluşması'na Katıldık Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte küresel LGBT dayatmasına karşı durmak ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla üyesi olduğumuz  Büyük Aile Platformu'nun düzenlediği Büyük Aile Buluşması’na katıldık. 8 Mart 2020'de ilan ettiğimiz Kadın Haklarına Dair İlkeler Bildirgesi'nde de söylediğimiz gibi; ailenin, neslin, fıtratın ve milli manevi değerlerimizin korunması için bu kirli propagandayla mücadeleye devam [...]