Gönül Yonar ile Söyleşi Yapıldı

KADEM olarak bu hafta Gönül Yonar'ı konuk ettik. 2000 sonrası Türk edebiyatında siyer konulu romanlarda kadın sahabe algısını ele alan Yonar, siyer romanlarında Hz. Hatice, Hz.Aişe, Hz. Fatıma, Hz. Zeynep gibi İslamın kutsal saydığı kadınların nasıl ele alındığını anlattı. Evlilik, iş kadınlığı, kıskanç kadın gibi temalar etrafında kadın sahabelerin, roman yazarları tarafından yeniden kurgulandığını [...]