Sare Aydın: “Oryantalist söylemlere, kadını tek tipleştiren anlayışa karşıyız.” – HABERLER.COM

Sare Aydın: Oryantalist söylemlere, kadını tek tipleştiren anlayışa karşıyız Kadın ve Demokrasi Derneği Kurucu Başkanı Doç. Dr. Sare Aydın Yılmaz, sosyal, siyasal, ekonomik anlamda üreten nitelikli bir toplum olmak adına, kadınları sosyal hayata adapte etmek için yola çıktıklarını belirterek, "Batı kültürünün oryantalist söylemlerini benimseyen, kadını tek tipleştiren anlayışın karşısında duruyoruz." dedi. Kadınların toplumsal [...]