Milletvekili Seçme ve Seçilme Hakkı Verilişinin 79. Yıldönümü.

BASINA ve KAMUOYUNA DUYURU  5 Aralık Kadınına Milletvekili Seçme ve Seçilme Hakkı Verilişinin 79. Yıldönümü. Sivil toplum örgütlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte dünyada demokrasi giderek yeni bir boyut kazanmaktadır. Siyasete katılımı belirli sürelerde yapılan seçimlerle sınırlı tutan klasik demokrasi anlayışı giderek aktif ve dinamik katılımı öngören bir anlayış etrafında değişime uğramaktadır.  Günümüz demokrasi anlayışının bir boyutu [...]