Nafaka Tartışmalarına İlişkin Hukuki Değerlendirme 1. Türk Medeni Kanunu’na Göre Nafaka Halen yürürlükte olan 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu (TMK), 22 Kasım 2001 tarihinde TBMM’de kabul edilerek 1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 4721 sayılı TMK’da dört farklı nafaka düzenlenmiştir ancak günümüzde tartışma konusu olan yoksulluk nafakasıdır.  Türk Medeni Kanunu’nda sayılan nafaka türleri [...]