BİRSAM ve KADEM İşbirliğinde Hazırlanan ‘8 Soruda Medyada Kadın Algısı’ Röportajları Yayımlandı

BİRSAM Medya Okuryazarlığı Enstitüsü ile Kadın ve Demokrasi Derneği işbirliğinde hazırlanan ‘8 Soruda Medyada Kadın Algısı’ röportajları 8 Mart 2015’te yayınlandı. Medya eleştirisini ve kadınların toplumdaki yerini entegre sorular ile ele alan röportajlar serisi halinde düzenlenen sorular alanında uzman 6 kadına soruldu. Kadın ve Demokrasi Derneği’nin Kurucu Başkanı Yard. Doç. Dr. Sare Aydın Yılmaz [...]