Sare Aydın’ın III. Milli Kültür Şurası Aile ve Kültür Komisyonu Konuşması

Milli Kültür Şurası Kadının Sosyoekonomik Siyasal Statüsü ve Aile Doç. Dr. E. Sare Aydın Yılmaz Toplumsal bir yapı olan aile, toplumsal bütünlüğün ve devamlılığın sağlanmasına yönelik iki önemli işleve sahiptir. Bunlardan biri neslin devamının sağlanması diğeri ise toplumun değerlerini ve kültürünü koruma ve yaşatmadır. Bu önemli ihtiyaçları karşılayan ailenin fiziki, psikolojik ve sosyal yönden [...]