Neden Toplumsal Cinsiyet Adaleti?

NEDEN TOPLUMSAL CİNSİYET ADALETİ? Prof. Dr. Nigar DEMİRCAN ÇAKAR Düzce Üniversitesi, İşletme Fakültesi Temelde hukuk bilimine dayalı olduğu düşünülen adalet kavramı, toplumsal yaşamda kişilerin en fazla değer verdiği unsurların başında gelmektedir. Uluslararası yazında daha çok Aristo, Plato, Socrates, Nozick ve Rawls gibi felsefeyle ilgilenenler tarafından geliştirildiği görülen “adalet” kavramını (Colquitt vd., 2005) ilk olarak ortaya [...]