Post-Feminist Çağda Türkiye’de Farklı Kadın Konumları

DOÇ. DR. NEZAHAT ALTUNTAŞ İLE KADINA YÖNELİK SÖYLEM ÇALIŞMASI ‘POST-FEMİNİST ÇAĞDA TÜRKİYE’DE FARKLI KADIN KONUMLARI’ M. Wollstonecraft’ın 1700’lerin sonlarında başlattığı kadın hareketi, günümüze kadar birçok mücadeleler, meydan okumalar, teorik ve pratik çıkmazlar atlattıktan sonra, son zamanlarda yeni bir tartışma ile dikkat çekmektedir. Yakın zamana kadar kadınlar arasındaki çeşitli farklılıkları dikkate almadan, kadınları homojen bir bütün [...]