Prof. Dr. Sami Şener ile Sosyal İlim ve Değerler İlişkisi Konferansı Gerçekleşti

Prof. Dr. Sami Şener ile Sosyal İlim ve Değerler İlişkisi Konferansı Gerçekleşti Her  sosyal ilim, kendi tarihi ve sosyal coğrafyası içerisinde belli bir “biçim”e kavuşur. Dolayısıyla sosyal ilimler, toplumların birer “fotoğrafı” durumunda olup, ait oldukları medeniyetin sosyal değerleri üzerinde yükselirler. Ancak Türkiye'de sosyal ilimler,  batının toplumsal gerçekleri üzerinde kurulması sebebiyle, kendisinden beklenen gelişmeyi ve katkıyı yeterince [...]