“Uluslararası Savaşın Mağdur Ettiği Kadınlar” Paneli Gerçekleşti

Kadın ve Demokrasi Derneği olarak, 10-11 Kasım 2014 tarihlerinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin işbirliğinde Gaziantep’te, Uluslararası “Savaşın Mağdur Ettiği Kadınlar” Paneli düzenlenmiştir. KADEM olarak, savaşın mağdur ettiği kadın sığınmacıların sorunlarına çözüm aramak ve bu konuda alınacak insiyatifleri belirlemek üzere düzenlemiş olduğumuz panelin ilk gününde, “Geçici Korumamız Altındaki Suriyeliler, Güvenli Ortam Arayışı: Savaş Mağduru Kadınlar, Geçici [...]