“Kadın, Siyaset ve Demokrasi” Söylem Çalışması Yapıldı

Yrd. Doç. Dr. Zeynep Şahin Mencütek İle Kadına Yönelik Söylem Çalışması Kadın, Siyaset ve Demokrasi Demokrasi ve kadın ilişkisini inceleyen literatür özellikle feminist araştırmacı ve akademisyenler tarafından üretiliyor. Bu alanda özellikle kadınların niteliksel ve niceliksel temsili konusu ile ilgileniliyor. Temel sorular şunlardır: Kadınların parlamentolardaki temsili neden az? Kadınların bu alanda önündeki bariyerler neler? Kadınlar [...]