II. STK İletişim Ağı Çalıştayı

Kadına yönelik yapılan çalışmalar ve faaliyetlerde işbirliğinin önemini vurgulayan KADEM, 13 Şubat Perşembe günü ikinci STK İletişim Ağı Çalıştayı’nı düzenledi. Kadın STK’ların mevcut durumu üzerine düzenlenen çalıştayda, kadınların sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal hayata aktif katılımlarının nasıl artırılabileceği konusu istişare edildi.