Sayın İş Paydaşımız,

KADEM olarak birlikte çalıştığımız firmalarla iş ilişkilerimizi daha da geliştirmeyi ve iyileştirmeyi hedefliyoruz.

Bu hedefe yönelik olarak iş partnerlerimiz arasında gerçekleştirmek üzere bir araştırma projesi hazırladık. Bu çerçevede ekteki soru formunu birkaç dakikanızı ayırarak doldurmanız bizi mutlu edecektir. Vereceğiniz yanıtlar firmanızla olan iş ilişkimizin kalitesini artırmak amacıyla kullanılacaktır.

Araştırmada alınan bilgiler bağımsız bir araştırma şirketi tarafından anonim olarak analiz edilecek ve her bir firmanın yanıtları kesinlikle gizli tutulacaktır.

Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederiz.

NOT: Firmanız aşağıda yer alan meslek gruplarından herhangi birine dahil değilse, faaliyet alanını lütfen DİĞER bölümünde açık olarak yazınız.

Firmanızda SİZ DAHİL toplam kaç kişi çalışmaktadır? *
Firmanız hangi sektörde faaliyet göstermektedir? *
Ne süredir KADEM ile birlikte çalışmaktasınız? *

Kurum çalışanları tarafından, ürün / hizmet satın alma öncesinde firmamıza verilen bilgiler/ sipariş açık ve anlaşılırdır.

KADEM’e ilişkin olarak bu ifadeye ne derece katılıyorsunuz? *

Teklif / fiyatlandırma aşamasında ek bilgi istememiz halinde bu bilgiler kısa sürede temin edilir

KADEM’e ilişkin olarak bu ifadeye ne derece katılıyorsunuz? *

Teklif / fiyatlandırma verdikten sonra, kurumun teklifimize geri dönüş süresi makuldur.

KADEM’e ilişkin olarak bu ifadeye ne derece katılıyorsunuz? *

Teklif/ fiyatlandırma sonucu varılan anlaşma adildir.

KADEM’e ilişkin olarak bu ifadeye ne derece katılıyorsunuz? *

Kurum yaptığımız iş anlaşmalarına bağlı kalır.

KADEM’e ilişkin olarak bu ifadeye ne derece katılıyorsunuz? *

Kurumda hangi birim / kişiyle iletişim kuracağımız kurum tarafından açık olarak belirtilmiştir

KADEM’e ilişkin olarak bu ifadeye ne derece katılıyorsunuz? *

Kurum ile herhangi bir nedenle iletişim kurmamız gerektiğinde kurum çalışanlarına kolaylıkla ulaşabilmekteyiz

KADEM’e ilişkin olarak bu ifadeye ne derece katılıyorsunuz? *

Herhangi bir soru / talebimiz olduğunda, kurum çalışanları bize hızlı bir şekilde geri dönüş yapıyor

KADEM’e ilişkin olarak bu ifadeye ne derece katılıyorsunuz? *

Herhangi bir sorumuz / talebimiz olduğunda, kurum çalışanlarından doyurucu ve anlaşılır yanıtlar alabiliyoruz

KADEM’e ilişkin olarak bu ifadeye ne derece katılıyorsunuz? *

Kurum çalışanları firmamız ile iletişimlerinde / ilişkilerinde profesyonel bir tutum ve davranış sergiler

KADEM’e ilişkin olarak bu ifadeye ne derece katılıyorsunuz? *

Kurum firmamıza yönelik taahhütlerini her zaman yerine getirir

KADEM’e ilişkin olarak bu ifadeye ne derece katılıyorsunuz? *

Kurum çalışanları firmamızla iletişimlerinde / ilişkilerinde dürüst bir tutum sergiler

KADEM’e ilişkin olarak bu ifadeye ne derece katılıyorsunuz? *

Kurum çalışanları güvenilirdir

KADEM’e ilişkin olarak bu ifadeye ne derece katılıyorsunuz? *

İşbirliği sürecinde herhangi bir sorunla karşılaştığımızda, bu sorunlar kurum çalışanları tarafından tatmin edici bir şekilde çözümlenmektedir

KADEM’e ilişkin olarak bu ifadeye ne derece katılıyorsunuz? *

Firmamızdan talep edilen ürün ya da hizmetin kurum tarafından belirlenen teslim/ son teslim tarihleri uygundur

KADEM’e ilişkin olarak bu ifadeye ne derece katılıyorsunuz? *

Firmamıza uygulanan ödeme prosedürü/ takvimi/ süresi makuldur

KADEM’e ilişkin olarak bu ifadeye ne derece katılıyorsunuz? *

Firmamıza ödemeler taahhüt edilen süre içinde yapılmaktadır

KADEM’e ilişkin olarak bu ifadeye ne derece katılıyorsunuz? *

Ürün/ hizmet satışı sonrasında kurum çalışanları bize her zaman geri bildirimde bulunur

KADEM’e ilişkin olarak bu ifadeye ne derece katılıyorsunuz? *

Yapılan geri bildirimler adil ve dürüsttür

KADEM’e ilişkin olarak bu ifadeye ne derece katılıyorsunuz? *
Ürün/ hizmet satışı sonrasında (iş bittikten sonra) KADEM’den (ürün/ hizmet kalitesi, zamanında teslimi gibi konularda) GERİ BİLDİRİM alıyor musunuz? *
Ürün/ hizmet satışı sonrasında kurumdan ne tür geri bildirimler alıyorsunuz? *
Kurumdan hangi yolla geri bildirim alıyorsunuz? *
GENEL OLARAK düşündüğünüzde KADEM’le birlikte çalışmaktan/ işbirliği yapmaktan ne derece memnunsunuz? *

KADEM ile şu anki iş ilişkimizi firma olarak bundan sonra da devam ettirmek isteriz.

KADEM’e ilişkin olarak bu ifadeye ne derece katılıyorsunuz? *

KADEM ile işbirliği yapmak firmamız için gurur kaynağıdır.

KADEM’e ilişkin olarak bu ifadeye ne derece katılıyorsunuz? *
KADEM’in yürüttüğü faaliyetler/ yaptığı çalışmalar hakkında ne derece bilgi sahibisiniz? *

Türkiye’nin en çok tanınan sivil toplum kuruluşlarından biridir

KADEM’e ilişkin olarak bu ifadeye ne derece katılıyorsunuz? *

Türkiye’nin en çok beğenilen sivil toplum kuruluşlarından biridir

KADEM’e ilişkin olarak bu ifadeye ne derece katılıyorsunuz? *

Profesyonelce yönetilen bir kurumdur

KADEM’e ilişkin olarak bu ifadeye ne derece katılıyorsunuz? *

Güven veren bir kurumdur

KADEM’e ilişkin olarak bu ifadeye ne derece katılıyorsunuz? *

Bağımsız bir kurumdur

KADEM’e ilişkin olarak bu ifadeye ne derece katılıyorsunuz? *

Şeffaf bir kurumdur

KADEM’e ilişkin olarak bu ifadeye ne derece katılıyorsunuz? *

Milli/ manevi değerlere saygılıdır

KADEM’e ilişkin olarak bu ifadeye ne derece katılıyorsunuz? *

Toplumun her kesiminden kadınlara hitap eden/ yardım eden bir kurumdur

KADEM’e ilişkin olarak bu ifadeye ne derece katılıyorsunuz? *

Kurumun amaç ve hedefleri açık ve anlaşılırdır

KADEM’e ilişkin olarak bu ifadeye ne derece katılıyorsunuz? *

Kadının ekonomideki konumunu güçlendirmek amacıyla etkili çalışmalar yapmaktadır

KADEM’e ilişkin olarak bu ifadeye ne derece katılıyorsunuz? *

Kadının siyasetteki konumunu güçlendirmek amacıyla etkili çalışmalar yapmaktadır

KADEM’e ilişkin olarak bu ifadeye ne derece katılıyorsunuz? *

Kadına yönelik her türlü şiddete karşı etkin bir mücadele vermektedir

KADEM’e ilişkin olarak bu ifadeye ne derece katılıyorsunuz? *

Faaliyetleriyle topluma kesinlikle katkı sağlamaktadır

KADEM’e ilişkin olarak bu ifadeye ne derece katılıyorsunuz? *

Faaliyet ve araştırmalarıyla aileye ve kadına yönelik politikaların iyileştirilmesine katkı sağlamaktadır

KADEM’e ilişkin olarak bu ifadeye ne derece katılıyorsunuz? *

Sahip olduğu finansal kaynakları doğru ve etkin bir şekilde kullanan bir kurumdur

KADEM’e ilişkin olarak bu ifadeye ne derece katılıyorsunuz? *

KADEM tarafından yürütülen faaliyetleri/ yapılan çalışmaları her zaman desteklerim/ hakkında olumlu konuşurum

KADEM’e ilişkin olarak bu ifadeye ne derece katılıyorsunuz? *
Son olarak KADEM’le olan iş ilişkinizin geliştirilmesi/ iyileştirilmesi için sizin önerileriniz nelerdir?