Teorik Perspektif ve Kadın Okumaları

Dr.Öğr.Üyesi Ravza Altuntaş Çakır

Tarihler: Her Perşembe

Saatler: 16.00 – 18.00 Arası

Toplam Süre: 14 Hafta

Giriş:

Bu çalışma grubu, feminist felsefe alanının temel tartışmalarını, kavramlarını ve teorilerini incelemek amacıyla bir araya gelen katılımcılardan oluşacaktır. Amacımız, feminist düşüncenin akademi pratiğini epistemolojik, ahlaki ve politik açılardan nasıl dönüştürdüğünü anlamak ve bu alandaki bilgi ve becerilerimizi geliştirmektir.

Hedeflerimiz:

 • Önde gelen feminist teorilerin feminist literatürdeki önemli metinler üzerinden analiz etmek.
 • Eleştirel düşünme ve analitik becerilerimizi geliştirmek, güçlü argümanlar kurmak ve farklı bakış açılarına saygı duyarak açık bir şekilde iletişim kurmak.
 • Okumalar ışığında kendi akademik makalelerimizi geliştirmek ve diğer katılımcıların çalışmalarını eleştirel geri bildirimle desteklemek.
 • Kadın ve toplumsal cinsiyet çalışmalarındaki olgu ve gelişmeleri eleştirel olarak değerlendirebilmek.
 • Kadın ve toplumsal cinsiyet araştırmalarındaki temel konuları ve yeni yaklaşımları yorumlayabilmek.
 • Teorik yaklaşımları güncel tartışmalara uygulayabilmek.

Haftalık Çalışma:

 • Her hafta derslerden önce okumaların tamamlanması zorunludur.
 • Okumalar derslerden önce katılımcılara iletilir.
 • Dersler online ortamda gerçekleşir.

Katılım Koşulları ve Sertifika Bilgileri:

 • Programın tam ve aktif katılımı gereklidir.
 • Katılımcılar 14 haftalık süre boyunca en fazla iki kez devamsızlık yapabilirler.
 • Okumalar İngilizce olacağından, İngilizce okuma yeterliliği gereklidir.
 • Program sonunda, şartları yerine getiren katılımcılara sertifika verilir.

Detaylar:

 • Bu çalışma grubu, feminist teori ve pratiğe ilgi duyan tüm lisans 3-4. sınıf ve lisansüstü öğrencilere açıktır.