Değerli Paydaşımız,

KADEM olarak değerli paydaşlarımızın, KADEM’in faaliyetlerine ve çalışmalarına ilişkin düşüncelerini, değerlendirmelerini ve beklentilerini öğrenmek istiyoruz. Amacımız elde ettiğimiz verilerle sizlerin beklentilerini karşılayabilmek ve topluma daha fazla katkı sunabilmektir.

Bundan dolayı bir araştırma projesi hazırladık. Bu çerçevede ekteki soru formunu birkaç dakikanızı ayırarak doldurmanız; bunu yaparken soruları içten ve gerçekçi bir şekilde yanıtlamanız kurumumuz için yol gösterici olacaktır.

Araştırmada alınan bilgiler bağımsız bir araştırma şirketi tarafından anonim olarak analiz edilecek ve yanıtlar kesinlikle gizli tutulacaktır.

Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederiz.

KADEM’i ilk olarak nereden duydunuz? BİRDEN FAZLA YANIT İŞARETLEYEBİLİRSİNİZ *
KADEM’i (hedefleri/ amaçları/ faaliyet alanları/ yaptığı etkinlikler/ çalışmalar vs... açısından) ne derece tanıyorsunuz?

KADEM tarafından düzenlenen hangi faaliyetleri/ çalışmaları duydunuz, biliyorsunuz?

Kadın ve Adalet Zirvesi *
8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kampanyası ve Kamu spotları *
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kampanyası *
Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi *
İki İnsan Eğitimi *
Şiddetin Anatomisi Ve Çözüm Yolları Eğitimi *
Kadının Yasal Hakları Eğitimi *
Sosyal Destekler ve Kamuya Erişim Eğitimi *
İnovasyonda Kadın Projesi (Kadın Girişimcilere Eğitim) *
Hayatımın Denetimi Elimde Projesi *
Geleceğe İşbaşı Projesi eğitim programı (yetiştirme yurtlarında/ çocuk destekleme merkezlerinde kalan 16-18 yaş arası genç kızlara yönelik eğitim) *
Kadına yönelik şiddet davaları sonrasında adliye önünde yapılan basın açıklamaları *
Hukuki/ Psikolojik destek çalışmaları *
Akademik Çalışmalar (Kadın Araştırmaları Dergisi, üniversitelerde panel ve çalıştaylar) *
KADEM Sanat Faaliyetleri (Fotoğraf/ Kısa film yarışması/ Resim sergisi/ Resim atölyeleri vs...) *
Kurs & temel beceri eğitim (örgü, elişi, ilkyardım, diksiyon ve etkili okuma, ebru, işaret dili vs...) *
Genç KADEM etkinlikleri *
Küfürsüz Hayat Mümkün Kampanyası *
KADEM Sosyal medya söyleşileri *
Bugüne kadar KADEM tarafından düzenlenen herhangi bir faaliyete/ çalışmaya (eğitim, toplantı, komisyon çalışmaları, konferans, yarışma, gezi, sergi, stant çalışması vs... gibi) hiç katıldınız mı/ takip ettiniz mi? *
KADEM tarafından düzenlenen hangi faaliyetlere/ çalışmalara katıldınız/takip ettiniz? BİRDEN FAZLA YANIT İŞARETLEYEBİLİRSİNİZ. *
Katıldığınız faaliyetler / çalışmalar SİZİN AÇINIZDAN ne derece faydalı oldu? *
KADEM’in düzenlediği faaliyetler/ çalışmalar içinde EN ÇOK BEĞENDİĞİNİZ İKİSİNİ lütfen işaretleyebilir misiniz? *
KADEM’in düzenlediği faaliyetlerin/çalışmaların KAPSAM ve ÇEŞİTLİLİK açısından yeterliliğini nasıl değerlendiriyorsunuz? *
KADEM’in (INTERNET) web sayfasını bugüne kadar hiç ziyaret ettiniz mi? *
KADEM’in web sayfasının içerik/ verilen bilgiler/ haberler yönünden yeterliliğini nasıl değerlendiriyorsunuz? *
KADEM tarafından yayınlanan hangi yayınları duydunuz/ biliyorsunuz?
Kadın Araştırmaları Dergisi *
Yürütülen projelere ilişkin yayınlar *
Araştırma raporları *
El Rehberleri (Kadın ve Hukuk/ Yasal Düzenlemeler/ Sosyal Destekler gibi) *
Kitaplar *
KADEM yayınları hakkındaki düşünceniz nedir? *
Genel olarak düşündüğünüzde KADEM’i ne derece beğeniyorsunuz? *
KADEM’e ilişkin olarak bu ifadeye ne derece katılıyorsunuz?
KADEM’in faaliyetlerini her zaman desteklerim/ KADEM hakkında olumlu konuşurum *
KADEM’e ilişkin olarak bu ifadeye ne derece katılıyorsunuz?
KADEM’e üye olmayı düşünüyorum *
KADEM’e ilişkin olarak bu ifadeye ne derece katılıyorsunuz?
Başkalarına KADEM’e üye olmalarını her zaman tavsiye ederim *
KADEM’e ilişkin olarak bu ifadeye ne derece katılıyorsunuz?
Türkiye’nin en çok tanınan sivil toplum kuruluşlarından biridir *
KADEM’e ilişkin olarak bu ifadeye ne derece katılıyorsunuz?
Türkiye’nin en çok beğenilen sivil toplum kuruluşlarından biridir *
KADEM’e ilişkin olarak bu ifadeye ne derece katılıyorsunuz?
Profesyonelce yönetilen bir kurumdur *
KADEM’e ilişkin olarak bu ifadeye ne derece katılıyorsunuz?
Güven veren bir kurumdur *
KADEM’e ilişkin olarak bu ifadeye ne derece katılıyorsunuz?
Bağımsız bir kurumdur *
KADEM’e ilişkin olarak bu ifadeye ne derece katılıyorsunuz?
Şeffaf bir kurumdur *
KADEM’e ilişkin olarak bu ifadeye ne derece katılıyorsunuz?
Milli/ manevi değerlere saygılıdır *
KADEM’e ilişkin olarak bu ifadeye ne derece katılıyorsunuz?
Toplumun her kesiminden kadınlara hitap eden/ yardım eden bir kurumdur *
KADEM’e ilişkin olarak bu ifadeye ne derece katılıyorsunuz?
Kurumun amaç ve hedefleri açık ve anlaşılırdır *
KADEM’e ilişkin olarak bu ifadeye ne derece katılıyorsunuz?
Kadının ekonomideki konumunu güçlendirmek amacıyla etkili çalışmalar yapmaktadır *
KADEM’e ilişkin olarak bu ifadeye ne derece katılıyorsunuz?
Kadının siyasetteki konumunu güçlendirmek amacıyla etkili çalışmalar yapmaktadır *
KADEM’e ilişkin olarak bu ifadeye ne derece katılıyorsunuz?
Kadına yönelik her türlü şiddete karşı etkin bir mücadele vermektedir *
KADEM’e ilişkin olarak bu ifadeye ne derece katılıyorsunuz?
Faaliyetleriyle topluma kesinlikle katkı sağlamaktadır *
KADEM’e ilişkin olarak bu ifadeye ne derece katılıyorsunuz?
Faaliyet ve araştırmalarıyla aileye ve kadına yönelik politikaların iyileştirilmesine katkı sağlamaktadır *
KADEM’e ilişkin olarak bu ifadeye ne derece katılıyorsunuz?
Sahip olduğu finansal kaynakları doğru ve etkin bir şekilde kullanan bir kurumdur *
KADEM’in faaliyetleri/ çalışmaları hakkında önceden haberdar olabiliyor musunuz? (yani katılmayı düşünebileceğiniz bir faaliyetten/ çalışmadan önceden haberiniz oluyor mu?) *
KADEM’den hangi kanallar aracılığıyla haber / bilgi alıyorsunuz? BİRDEN FAZLA YANIT İŞARETLEYEBİLİRSİNİZ *

KADEM’i bu sosyal medya platformundan takip ediyor musunuz?

KADEM Facebook sayfası *

KADEM’i bu sosyal medya platformundan takip ediyor musunuz?

KADEM Instagram sayfası *

KADEM’i bu sosyal medya platformundan takip ediyor musunuz?

KADEM Twitter hesabı *

KADEM’i bu sosyal medya platformundan takip ediyor musunuz?

Youtube *

KADEM’i bu sosyal medya platformundan takip ediyor musunuz?

Linkedin *
KADEM’le ilişkinizi aşağıdakilerden hangisi daha iyi tanımlar? BİRDEN FAZLA CEVAP İŞARETLEYEBİLİRSİNİZ *
Cinsiyetiniz *
Kaç yaşındasınız? *
En son mezun olduğunuz okul hangisidir? *