Toplumsal Farkındalık ve Destek Komisyonu2023-03-10T10:57:48+03:00

Komisyon Başkanı: Sultan IŞIK

İçerik: Sosyoloji, edebiyat, tarih, sanat, kültür ve siyasal konularda fikir alışverişinde bulunarak, özgün projeleri ve faaliyetleri hayata geçirir. Kadının toplumsal hayatına katkı sağlayacak organizasyonlarda ve kampanyalarda bulunarak derneğin aktif kalmasını sağlar.

Çalışma Alanları:

  1. Kadın konusunda siyasal, sosyal, ekonomik ve toplumsal gündemi takip etmek
  2. Kadının sosyo-ekonomik, sosyo-kültürel ve sosyo-psikolojik gelişimine katkı sağlayacak organizasyonlar düzenlemek ve bu alanlarda hassasiyet gerektiren konuların tespit edilmesine yönelik çalışmalar yapmak
  3. Toplumda duyarlılık geliştirilmesi gereken noktalarda özelde kadınlar arasında ve genelde toplumun bütününde farkındalık yaratmaya yönelik görsel ve yazınsal faaliyetlerde bulunmak
  4. Kadınlara yönelik kültürel geziler / toplantılar / seminerler organize etmek
  5. Kadın konusunda sosyal medyayı interaktif bir şekilde takip etmek
  6. Kadına dair güncel konularda gündem oluşturmak veya gündeme dair kampanyalar / organizasyonlar düzenlemek
Go to Top