Kadın ve Demokrasi Derneği olarak her ayın son cumartesi günü yapılmak üzere altı oturumdan oluşacak olan ”Semavi Dinlerde Kadın Tasavvuru” adlı seminer dizisi gerçekleştiriyoruz. Seminerlerimizde, medeniyetlerin oluşumu ve olgunlaşmasında başat faktör olarak tevarüs edilen İslami, Hristiyan ve Yahudi geleneklerin kadın meselesine yaklaşımları mukayeseli bir şekilde ele alınacaktır.

Seminer dizimizin ilk dört oturumda Kur’an-ı Kerim’de kadın tasavvuru konusu ele alınmıştı. Takip eden iki oturumda ise Yahudi ve Hristiyan geleneklerinde kadın tasavvuru ilahiyat boyutu ve tarihsel gelişim aşamaları üzerinden değerlendirilecektir.

“Kur’an-ı Kerim’de Kadın Tasavvuru” seminerleri Hümeyra Günalp tarafından verildi. Günalp, KADEM Eğitim Komisyonu üyesidir. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden 2014 yılında mezun olan eğitimci, Diyanet bünyesinde, tefsir alanında çalışmalarını sürdürmektedir.

“Yahudi ve Hristiyan Geleneklerinde Kadın Tasavvuru” başlığı Doç. Dr. Salime Leyla Gürkan tarafından verilecektir. Dinler Tarihi doçenti olan Salime Leyla Gürkan TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’nde (İSAM) araştırmacı olarak görev yapmaktadır. Türkçede Yahudilik (2008) ve Anahatlarıyla Yahudilik   (2014) başlıklı iki kitabı yayımlanmıştır.

Seminer dizimizin besinci oturumu 28 Şubat Cumartesi günü ‘’Yahudi Gelenekte Kadın Tasavvuru’’ başlığı ile KADEM Binası Konferans Salonunda 13.00-15.00 saatleri arasında gerçekleşecektir.

Katılımlarınız bizleri onurlandıracaktır.

LCV: Katılım durumunuzu 25.02.2015 tarihine kadar 02126314649 no’lu telefondan bildirmenizi rica ederiz.

Yazıyı Paylaşın!

Son Haberler

Bültenimize Abone Olun!

Bizi Takip Edin

Go to Top