Yeni Adli Yılın Ajandası “Yargı Reformu Stratejisi” Paneli Gerçekleştirildi

28 Eylül 2019, İstanbul

KADEM Hukuk Komisyonu tarafından; yargı bağımsızlığı, savunma hakkı, hak ve özgürlüklerin korunması ve yargılamanın sadeleştirilmesi ana başlıklarının konuşulduğu Yeni Adli Yılın Ajandası “Yargı Reformu Stratejisi” Paneli gerçekleştirildi.

Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen Panele; KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Yönetim Kurulu üyesi Av. Derya Yanık, İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hâkim Hakan Türkön, Uluslararası Hukukçular Birliği üyesi Av. Cüneyt Toraman, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Emin Elşahin ve KADEM Hukuk Komisyonu Üyesi Av. Helin Görgül ve alanında uzman hukukçular ile davetliler katıldı.

Panel’in açılış konuşmasını KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu yaptı. KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Gümrükçüoğlu konuşmasınd; yargı reformu ile ilgili belirlenen stratejiler ışığında anayasal düzenin en verimli şekilde işleyebilmesi için gerekli görülen iyileştirmelerin, yasama yılının en önemli gündem maddeleri arasında yerini aldığını ifade etti. Bir sivil toplum kuruluşu olarak, toplumsal farkındalık uyandırmayı hedefleyen projelerle adil bir hukuki düzenini desteklediklerini ve suçu önleyici-proaktif etkiler oluşturmaya çalıştıklarını söyleyen Gümrükçüoğlu; “Benimsediğimiz misyon ve adalet anlayışımızın gereği olarak öncelikle kadın ve erkek rollerinin hakkaniyet zemininde tanımlanmasını önemsiyoruz. Kadınların insan haklarına ve eşit fırsatlara erişimlerini desteklemek adına daha sağlam adımlarla ilerliyoruz. Titizlikle hazırlanan kanunlar uygulama süreçlerinde yeterli düzeyde inisiyatif alınmadığında, ne yazık ki vicdanları rahatlatan sonuçlara ulaşılamıyor. Yaşanan aksaklıkların giderilebilmesi için her zaman kadını ve aileyi ilgilendiren süreçlerin takipçisi olacağız. Bu çabamızın devamı niteliğinde olan bugünkü panelimizde ise, yargı sisteminde genel manada demokrasi, insan hakları ve adalet talepleri ışığında yenilenmesi ihtiyaç duyulan konularla ilgili ne gibi dönüşümler öngörüldüğü konuşacağız” dedi.

KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Gümrükçüoğlu’nun konuşmasının ardından panele geçildi. Panelin moderatörlüğünü KADEM Yönetim Kurulu Üyesi Av. Derya Yanık yaptı. Ülkemizdeki yargı reformları ile ilgili bilgiler veren Yanık, “Son yıllarda hukuk alanında ülkemizdeki en önemli çalışmalardan birini değerlendireceğiz. Yargı Reformu Stratejisi ilk kez 2005 yılında hazırlandı. İkincisi ise 2009 yılında” dedi.

Ağır Ceza Başkanı Hâkim Hakan Türkön “Yargı bağımsızlığı, tarafsızlığı ve şeffaflığının geliştirilmesi ve ceza adaleti sisteminin etkinliğinin artırılması” ile ilgili bilgiler veren Türkön; “Sosyal medyanın etkisi neredeyse HSK kadar barizdir. Özellikle cinsel istismar ile ilgili meseleleri manşetten verip yanlış olduğu anlaşılınca herhangi bir düzeltme yoluna gitmeden doğrudan kaldırıyorlar. Cinsel istismar olayları gibi uyuşturucu suçu da medyada çok fazla yer alıyor. Aynı şekilde TCK da uyuşturucu suçunun temel şekline verilen cezanın alt sınırı 5 yıl olarak uygulanırken medyada o kadar çok bonzai içen kişinin görüntüsü verildi ki bu sınır 15 yıla dayandı” dedi.

“Savunma hakkının etkin kullanımının sağlanması ve adalet sisteminin performans ve verimliliğinin artırılması” konusunu UHUB Üyesi Av. Cüneyt Toraman ele aldı. Toraman, yeni düzenleme ile 15 yıl kıdeme sahip avukatların yeşil pasaport alabileceğini söyleyerek bunun gecikmiş bir hak olduğunu vurguladı.

Marmara Üni. Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Emin Alşahin “Hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi ile hukuk eğitiminin niteliğinin arattırılması ve alternatif uyuşmazlık çözüm yolları” konu başlığını anlattı. Alşahin, Yargı Reformu Stratejisi ile asıl hedefin yargıya olan güveninin arttırılması olduğunu belirtti.

KADEM Hukuk Komisyonu Üyesi Av. Helin Görgül “Yargılamaların sadeleştirilmesi ve etkinliğinin arttırılarak adalete erişimin kolaylaştırılması, erişim hakkının kötüye kullanılması” ile ilgili katılımcıları bilgilendirdi. Görgül: “Yargı reformu stratejisi ile toplumda çocuk haczi olarak bilinen uygulama, yeniden düzenlenerek icra dairelerinin sorumluluğundan çıkarılıyor ve tamamen ücretsiz hale getiriliyor” dedi.

Panel, konuşmaların ardından soru cevap kısmı ile sona erdi.

Yazıyı Paylaşın!

Son Haberler

Bültenimize Abone Olun!

Bizi Takip Edin

Go to Top