2.Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi

Kadın ve Yoksulluk

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM); cinsiyet adaletini merkeze alan, tek tip kadın anlayışına karşın farklılıkların kadını ve demokrasiyi zenginleştirdiğini benimseyen, kadın ve erkeğin haklara, fırsatlara ve olanaklara eşit oranda sahip olması gerektiğini savunan, demokratik mekanizmaları kullanarak kadının siyasal, sosyal ve ekonomik alanda temsil oranını arttırmayı hedefleyen bir sivil toplum kuruluşudur. Derneğin misyonu, kadın hakları ve fırsat eşitliği konularında toplumda ortak bir bilinç oluşturulmasına, kadının insan haklarını gözeterek demokrasinin, hukukun üstünlüğünün ve insan hakları ile temel özgürlüklere saygının geliştirilmesine ve sağlamlaştırılmasına katkıda bulunmaktır.

KADEM, kadın çalışmaları konusunda sosyal bilimlerin çeşitli alanlarından farklı bakış açılarını içeren çok disiplinli nitelikli bilimsel makalelere yer veren, ulusal hakemli Kadın Araştırmaları Dergisi’ni yayınlamaktadır.

KADEM’in kuruluş amaçlarına uygun olarak; kadın konusunda yeni çalışmaların yapılmasına katkı sağlamak, kadın çalışmaları alanında yapılan araştırmaları bir araya getirerek üretilen bilgi birikimini yaygınlaştırmak, kadın literatüründeki mevcut eksikliklerin giderilmesine katkı sağlamak ve toplumsal cinsiyet adaleti kongre konu başlığının altında kadın ve yoksulluk konusuna dikkat çekmek üzere, KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi öncülüğünde 3-4 Mart 2016 tarihlerinde İstanbul’da “Toplumsal Cinsiyet Adaleti: Kadın ve Yoksulluk” Konulu bir kongre gerçekleştirilecektir.

Kongre, ülkemizde kadının toplumsal, akademik, siyasal, ekonomik ve sosyal yaşamdaki yeri ve statüsü konusuna toplumsal cinsiyet adaleti çerçevesinde “Kadın ve Yoksulluk” başlığında farklı bakış açıları getirilmesine alan açacaktır. Kongrede sunulacak bildirilerle; yoksullukla mücadelede küresel fikir alışverişlerine imkân verilerek bu konudaki bilgilerin ve deneyimlerin paylaşılacağı disiplinlerarası bir tartışma platformunun oluşturulması, yoksulluk sorununun çözümüne yönelik yeni arayışların tartışılmasına olanak sağlanması, yoksullukla mücadelede yürütülen politikaların ulusal ve uluslararası ölçekte müzakere edilmesi, yeni stratejilerin ve uygulamaların alt yapısının oluşturulmasına katkı sağlanması beklenmektedir.

https://kadem.org.tr/toplumsal-cinsiyet-adaleti-kongresi-bildiri-cagrisi/

2. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi Bildiri Çağrısı

2. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi Program Akışı

2. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi Sonuç Bildirgesi

Yazıyı Paylaşın!

Son Haberler

Bültenimize Abone Olun!

Bizi Takip Edin

Go to Top