6. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi “Değişen Dünyada Ebeveynlik” Teması ile Düzenlendi

KADEM’in, Kadın Araştırmaları Dergisi öncülüğünde Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İbn Haldun Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi iş birliği ile her yıl düzenlediği ve büyük ilgiyle takip edilen 6. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi, “Değişen Dünyada Ebeveynlik” temasıyla 5 Mart’ta İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası’nda gerçekleştirildi.

Kongre’ye; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Fatih Andı, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Kongre Başkanı Prof. Dr. Medaim Yanık, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Toplum Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Müdürü ve Kongre Bilim Kurulu Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Kevser Şerefoğlu Danış ile pek çok seçkin davetli katıldı.

Kongrenin açılış konuşmasını yapan KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu: KADEM’in kadını ve erkeği, ihtiyarı ve genciyle, birlik ve beraberlik halini muhafaza etmeyi en büyük değer bildiğini ve toplumda kadının konumunu sağlamlaştırarak aileleri güçlendirmeye, gelecek nesillerin daha iyi yetişmesine vesile olma gayreti gösterdiğini ifade etti.

“Bu yıl “Değişen Dünyada Ebeveynlik konusunu değerlendirmeye açıyoruz”

Gümrükçüoğlu açılış konuşmasında “Her kültürde iyi anne baba olmayı belirleyen birbirinden farklı unsurlar var. Elbette ki zaman içinde yaşanan kültürel dönüşümler, ebeveyn olma anlayışları üzerinde de etkili oluyor. Bilhassa şu noktaya dikkat çekmek istiyoruz: Çocuklar, ebeveynlerinin doğrusal bir uzantısı değildir. Onlar, şahsiyet sahibi birer yetişkin olma yolunda anne babasına emanet edilen insanlardır. Bu sebeple çocukların büyüdüğü ve kimlik edindiği dönem, ebeveynlerin keyfi tutumlarına terk edilemeyecek kadar önemli bir husustur. Şüphesiz ebeveyn olmak, aile içi bir vazifeden ibaret değildir. Aynı zamanda toplumsal düzeyde çok belirleyici bir roldür. Bu anlamda bir sivil toplum kuruluşu gönüllüsü olarak bütün katılımcılarımızın ebeveyn olmanın sorumluluk alanları ile ilgili farkındalık oluşmasına katkı sunma çabasını çok değerli buluyorum.” dedi.

“Çocuk ve ebeveynler arasındaki iletişim ve ilişki sürekli değişime uğruyor”

Gümrükçüoğlu’dan sonra konuşan İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, “Teknolojik gelişmelerin ebeveynlerin işlerini kolaylaştırdığı ölçüde zorlaştırdığını da görüyoruz. Çocuklarımızı bunlardan ne ölçüde koruyabileceğimiz uzun zamandır tartışılan bir konudur. Bu sebeple bu tarz etkinliklerin olması, fikirlerin paylaşılması, bir akademisyen ve bir baba olarak da beni ümitlendirmektedir.” ifadelerini kullandı.

Kongre Başkanı Prof. Dr. Medaim Yanık yaptığı konuşmada, toplumumuzun ruhsal iyilik halini korumak ve geliştirmek için yapılması gereken işlerden birisinin de anne babalık eğitimlerinin toplumsal düzeyde yaygınlaştırmak olduğuna vurgu yaptı.

“Ailelerin medya okuryazarı ve donanımlı olmaları önemlidir”

Kongre açılış oturumunun son sunumunu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Ali Çevik yaptı. Günümüz dünyasında teknolojik dönüşümlerin ve internet kullanımının artmasıyla çocukları medya kanalıyla etkileyen faktörlerin aileler tarafından okunabilmesi gerektiğine dikkat çeken Çevik, “Medya okur yazarlığı, medya ve teknolojiyi kullanırken uygun davranışlarda bulunmayı ve bu konuda bilgilenmeyi içermektedir. Ailelerin medya okuryazarı olmaları çocuk ve gençlerin özellikle internetten gelebilecek risklere karşı hazır ve donanımlı olmaları önemlidir.” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından kongrede yer alan bildirileri ile dereceye giren Arş. Gör. Burak Savcı, Uzm. Klinik Psikolog Dilara Sürü, Doç. Dr. Mikail Batu ve Onur Tos’a, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Medaim Yanık tarafından ödülleri takdim edildi.

“Kongrede dört oturumda 26 tebliğ sunuldu”

Kongre, ilk üç bildirinin sahiplerine ödüllerinin takdim edilmesinin ardından KADEM Yönetim Kurulu Üyesi Sevim Zehra Kaya, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Elif HAYKIR HOBİKOĞLU, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Kevser ŞEREFOĞLU DANIŞ ve İbn Haldun Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Nagihan HALİLOĞLU‘nun farklı salonlarda eş zamanlı olarak moderatörlüğünü yaptığı oturumlar ile devam etti.

4 oturumda 26 tebliğin sunulduğu kongrede, “Değişen Dünyada Ebeveynlik” başlığı teknolojik gelişmelere bağlı olarak irdelenerek, geçmişten günümüze ekonomik, sosyolojik ve hukuki açıdan ebeveynlikteki değişim, akademik ilgi alanları çerçevesinde “Medya ve Ebeveynlik”, “Geçmişten Günümüze Ebeveynlik”, “Kültür ve Ebeveynlik”, “Sanat ve Ebeveynlik”, “Çocuk Hakları ve Ebeveynlik”, “Çağdaş Problemler ve Ebeveynlik” konuları altında ele alındı.

“Çeşitli disiplinler ‘Değişen Dünyada Ebeveynlik’ teması altında bir araya geldi”

Sunumlarda Türkiye’de aile ve ebeveynlik çalışmalarında değişen toplumsal ve ekonomik dinamikler ışığında farklılaşan ebeveynlik algısı, aile kurumuna karşı potansiyel riskler değerlendirilmiş, aileye ve ebeveynlere daha sağlıklı nasıl yaklaşılabilir sorusunun cevabı arandı.

Bilgiler ve deneyimler, disiplinler arası bir tartışma platformunda istişare edilerek yeni arayışların tartışılmasına zemin açılmasına, ebeveynliğe dair ülke sosyal politikalarının, yeni stratejilerin ve uygulamaların alt yapısının oluşturulmasına katkı sağlanmaya çalışıldı.

KADEM tarafından 6.sı düzenlenen ve “Değişen Dünyada Ebeveynlik” temalı Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi, kurul başkanı Prof. Dr. Medaim Yanık tarafından açıklanan “Sonuç Bildirisi” ile tamamlandı.

6. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi Bildiri Çağrısı

6. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi Sonuç Bildirisi

Yazıyı Paylaşın!

Son Haberler

Bültenimize Abone Olun!

Bizi Takip Edin

Go to Top