KADIN VE ADALET ZİRVESİ

KADIN VE ADALET ZİRVESİ2023-03-14T15:46:49+03:00

KADEM (Kadın ve Demokrasi Derneği) 2014 yılından itibaren her iki yılda bir, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olan 25 Kasım’ın da içinde bulunduğu haftada “Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi” düzenlemektedir.

Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi’nin amacı; kadını, aileyi ve toplumu ilgilendiren meselelere küresel boyutta yaklaşarak sorunları tespit etmek ve çözüm önerileri geliştirmektir.

Misyonu, toplumun en temel yapıtaşı olan ailenin güçlendirilmesi ve kadınların karşılaştıkları cinsiyete dayalı ayrımcılığın tüm yönleriyle tartışılacağı bir uluslararası platform oluşturmaktır.

Zirvenin vizyonu ise kadınların sosyo-kültürel, ekonomik ve siyasi hayatlarına dönük demokratik reformları desteklemek ve toplumsal konulara yön vermektir.

Kadın ve Adalet Zirvesi, ulusal ve uluslararası ölçekte çok sayıda bakan, sivil toplum kuruluşu temsilcisi, akademisyen, kamu ve özel sektör temsilcisi, milletvekili, gazeteci-yazar ile iş ve sanat dünyasından isimlerin katılımıyla gerçekleşmektedir. İki gün süren Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi’nin kapanış oturumunda “sonuç bildirgesi, genel tespitler ve öneriler” kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

1. ADALET

2014

2. BARIŞ SÜREÇLERİNDE KADIN

2016

3. AİLENİN GÜÇLENDİRİLMESİ

2018

4. DİJİTAL ÇAĞDA İNSAN KALMAK

2020

5. KÜLTÜREL KODLAR VE KADIN

2022

Go to Top