Ömer Çaha – Havva Çaha ve
Saliha Okur Gümrükçüoğlu’nun Kaleminden

“Kadın ve Siyaset” Kitabı

“Bu araştırmanın, bir yandan siyasete ilgi duyan kadınlara bir rehber ve yol gösterici olarak, bir yandan da konuyla ilgili araştırmacılara fikir vermesi bağlamında katkı sağlamasını temenni ederiz.”

SUNUŞ

Bu araştırma, Türkiye’de yaşayan kadınların siyasete ilişkin tutum ve davranışlarını tespit etmeyi amaçlamıştır. Kadınların siyasete karşı ilgileri, siyasi değerlere bakışları, siyasi partilerden beklentileri, siyasi faaliyetlere katılımları ve siyasi deneyimleri gibi konular bu bağlamda kapsamlı biçimde ele alınıp analiz edilmiştir.

18 yaş ve üzerindeki kadınları kapsayan araştırmamız anket, derinlemesine mülakat ve odak grup çalışmaları üzerinden hayata geçirilmiştir. Araştırmanın anket kısmı, istatistiksel bölgeleme sistemi esas alınarak NUTS-2 düzeyindeki alt bölgelerden 23 ilde toplam 3141 kadın üzerinde yüz yüze mülakata dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, siyasette aktif biçimde yer alan kadınların deneyimlerini ve karşılaştıkları sorunları araştırmak üzere Mecliste temsilcisi bulunan partilerin kadın kollarında görev yapan kadınlarla iki ilde derinlemesine mülakatlar ve odak grup çalışmaları yapılmıştır.

Araştırmanın anket kısmı 20 Mart-20 Nisan 2018 tarihleri arasında A Sosyal Araştırma Şirketi ile Gkare Akademik Araştırma ve Geliştirme Şirketi tarafından gerçekleştirilmiştir. Odak grup ve mülakat çalışmaları ise araştırmacıların bizzat kendileri tarafından yine aynı tarih aralığında yapılmıştır.

Her araştırmada olduğu gibi, bu araştırmada da teşekkür edilmesi gereken bir takım kurumlar ve kişiler bulunmaktadır. Her şeyden önce bu araştırmayı, sağladığı maddi destekle mümkün kılan Kadın ve Demokrasi Derneği ile Türkiye Bilimler Akademisi’ne; kapılarını bizlere açarak araştırmamızın mülakat ve odak grup çalışmalarının yapılmasına katkı sağlayan Malatya ve Kayseri’deki siyasi parti teşkilatlarına ve araştırmanın anket kısmını başarıyla gerçekleştiren A Sosyal ve Gkare Araştırma şirketlerine teşekkür etmek isteriz.

Araştırmaya üç arkadaşımız asistan olarak destek verdiler. Araştırma asistanları Fatma Durak’a, Sevim Yüksel’e ve Oğuzhan Altınkoz’a teşekkür borçluyuz. Özellikle Oğuzhan Altınkoz, araştırmanın rapor yazımına da katkı sağlayarak her tür takdiri ve teşekkürü hak etmiştir.

KADEM’in Kurucu Başkanı Emine Sare Aydın bu araştırma fikrinin oluşmasını sağlayan kişidir. Araştırmaya kendileriyle birlikte başlamamıza rağmen 24 Haziran seçimlerinde siyasete atılınca araştırmanın geriye kalan safhalarında yer alamadılar. Araştırma fikrinin oluşmasına ve araştırmanın yapılmasına sağladıkları katkıdan dolayı kendilerine özel olarak şükranlarımızı sunmak isteriz.

Bu araştırmanın, bir yandan siyasete ilgi duyan kadınlara bir rehber ve yol gösterici olarak, bir yandan da konuyla ilgili araştırmacılara fikir vermesi bağlamında katkı sağlamasını temenni ederiz. Siyasi partilerin bu araştırmada tespit edilen kadınların ilgisinden ve enerjisinden yararlanarak kadınları siyasi hayata daha fazla oranda dahil etmesini beklediğimizi de ifade etmek isteriz. Zira araştırmanın ortaya koyduğu bulgular, kadınların siyasete dahil olma konusunda oldukça hevesli ve heyecanlı olduklarını göstermektedir.

Kuşkusuz araştırmada var olan her tür eksiklik ve kusur araştırmacılar olarak bizlere aittir. Bu konuda okuyucunun şimdiden hoşgörüsünü talep etmekteyiz.

Prof. Dr. Ömer Çaha

Doç. Dr. Havva Çaha

Dr. Öğr. Üyesi Saliha Okur Gümrükçüoğlu

Yazıyı Paylaşın!

Son Haberler

Bültenimize Abone Olun!

Bizi Takip Edin

Go to Top