Çalıştay Raporu’nun Önsöz’ünden

“Kadına yönelik şiddet” ve özelde “aile içi şiddet”; boyutları, türleri ve farklılıkları ne olursa olsun, bölge ve coğrafya ayırt etmeksizin tüm dünyada kadınların karşı karşıya kaldıkları ortak bir sorundur. Toplumsal bir olgu olan kadına yönelik şiddet, temelde kadın-erkek arasındaki güç ilişkisinden kaynaklı kadın mağduriyetine dayanan bir insan hakları ihlalidir.

Ülkemizde kadına yönelik şiddete ilişkin gerekli mevzuatlar, yasal düzenlemeler ve uygulamalarda iyileştirmeler yetkili kurumlarca gerçekleştirilmekte, ancak şiddetin boyutları her geçen gün artmaya devam etmektedir. İlk imzayı Türkiye’nin attığı ve Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe konulan “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi”, diğer adıyla “İstanbul Sözleşmesi”, kadına yönelik şiddeti önlemede ülkemiz adına yeni bir sürecin kapılarını açmıştır.

İstanbul Sözleşmesi dikkate alındığında, yetkili kurumlar tarafından kurumsal düzeyde ortaya konulan çaba ve bu hususta alınan inisiyatiflerin yanı sıra, bu uygulamaların pratik düzeyde hayata geçirilmesi, kadınların yaşam mücadelesini kolaylaştırıcı bu yasal düzenlemelere ilişkin olarak toplumun bilinçlendirilmesi ve şiddete karşı hassasiyetle gösterilmesi gereken tavır ve duruşun ikamı için, sivil toplum örgütlerine ciddi bir görev düşmektedir.

Kadın ve Demokrasi Derneği olarak, bu görev bilinciyle, 30 Eylül 2014 tarihinde, 6284 sayılı “Ailenin korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun” ve “”İstanbul Sözleşmesi” dikkate alınarak, şiddetin hukuki ve toplumsal boyutunun ele alındığı ve kadına yönelik şiddet alanında çalışan çok sayıda sivil toplum örgütünün müdahil olduğu “Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesinde İstanbul Sözleşmesi Çalıştayı” düzenlenmiştir. Çalıştayda, İstanbul Sözleşmesi’nde zikredilen maddelerin geniş çaplı bir değerlendirilmesi yapılmakla birlikte, çalıştayın ardından KADEM Hukuk Komisyonu tarafından titizlikle yapılan çalışmalar sonucunda, sözleşmeye ilişkin olarak düzenlenen çalıştaya katılım gösteren sivil toplum örgütlerinin tavsiye, görüş ve önerilerinin bulunduğu, “Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesinde İstanbul Sözleşmesi Çalıştayı Sonuç Raporu” hazırlanmıştır.

Yazıyı Paylaşın!

Son Haberler

Bültenimize Abone Olun!

Bizi Takip Edin

Go to Top