Mülteciler için Güçlü Sivil Toplum Projesi Gerçekleştirildi

KADEM (Kadın ve Demokrasi Derneği) Mülteciler için Güçlü Sivil Toplum Projesi ‘ni hayata geçirdi. Avrupa Birliği tarafından Sivil Toplum Destek Programı – II kapsamında finanse edilen proje ile İstanbul ve Gaziantep’te mültecilere yönelik çalışmalar yapan STK’ların iş yapma, fon bulma ve planlama, proje yönetimi, kamu kurumlarına lobi yapma kapasitelerini arttıracak eğitimler geliştirilip uygulandı.

Proje ile STK’ların birbirleri arasındaki ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları arasındaki bağ güçlendirildi, mültecilerle ilgili yerel politikaların oluşturulmasında STK’larla istişare için bir ağ mekanizması kuruldu. Böylece bu STK’ların birbirleriyle ve kamu otoriteleri ile işbirliğinin güçlendirilmesi sağlandı.

Sivil toplum kuruluşlarının kurumsal yapılarının, karar alma süreçlerine katılım kapasitelerinin ve ağ kurma becerilerinin güçlendirilmesine yönelik projelerin desteklenmesi amacıyla kurulan Sivil Toplum Destek Programı çerçevesinde Mülteciler için Güçlü Sivil Toplum Projesi hayata geçirildi. Proje, Avrupa Birliği tarafından Sivil Toplum Destek Programı – II kapsamında finanse edildi. Programın teknik uygulamasından T.C. Dış İşleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı sorumlu olurken sözleşme makamı ise T.C Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi oldu.

KADEM, (Kadın ve Demokrasi Derneği) Mülteciler için Güçlü Sivil Toplum Projesini İtalya’dan CEIPES Derneği ortaklığı ile birlikte yürüttü. Proje, mülteciler alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerini geliştirmeyi bu doğrultuda kapasite geliştirme eğitimleri vermeyi, benzer alanlarda çalışan STK’lar arası işbirlikleri için STK ağı kurmayı ve kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları arasında istişare mekanizması oluşturmayı hedefledi.

Proje ile İstanbul ve Gaziantep’te mültecilere yönelik çalışmalar yapan STK’ların iş yapma, fon bulma ve planlama, proje yönetimi, kamu kurumlarına lobi yapma kapasitelerini arttıracak eğitimler geliştirilip uygulandı.

STK’ların birbirleri arasındaki ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları arasındaki bağ güçlendirilirken, mültecilerle ilgili yerel politikaların oluşturulmasında STK’larla istişare için bir ağ mekanizması kuruldu. Böylelikle söz konusu STK’ların birbirleriyle ve kamu otoriteleri ile iş birliğinin güçlendirilmesi sağlanmış oldu.

Proje faaliyetleri ile proje uygulama şehirleri olan İstanbul ve Gaziantep’te 58 kamu kurumuna ve 114 sivil toplum kuruluşuna ulaşıldı.

Mülteciler için Güçlü Sivil Toplum Projesi’nde Neler Yapıldı?

İstanbul ve Gaziantep’te STK İhtiyaç Belirleme Çalıştayı Düzenlendi

21-27 Ağustos 2019 tarihlerinde Mülteci konusuna odaklanmış veya mülteciler tarafından kurulmuş ve farklı farklı alanlarda çalışan STK’lar, ortak masalarda buluştu ve sorunlara çözüm arandı, ihtiyaçları ve sahadaki mevcut sorunlar tespit edildi.

İstanbul ve Gaziantep’te Kamu Kurumları İhtiyaç Belirleme Çalıştayı Düzenlendi

22-27 Ağustos 2019 tarihlerinde düzenlenen Çalıştaya mültecilerle yakın çalışma içerisinde olan kamu kurumları (Kaymakamlıklar, Belediyeler, İl Göç İdaresi, Sosyal Hizmet Merkezleri, İş-kur temsilcileri vb. katıldı. Mülteci STK’larıyla çalışılırken yaşadıkları belli başlı problemler ve ihtiyaçları tespit edildi, çözüm önerileri konuşuldu.

İstanbul ve Gaziantep’te STK Saha Araştırması Yapıldı

Mülteciler alanına odaklanmış 54 STK (122 STK’ya anket ulaştırıldı, bunların 70’inden dönüş sağlandı. Aralarından 54’ü sağlıklı veri içeriyordu) ile kapasitelerini tespit etmek üzere bir saha araştırması çalışması gerçekleştirildi.

İstanbul ve Gaziantep’te Kamu Kurumları Eğitimi Gerçekleştirildi

Çalıştay sonuçlarına istinaden eğitim alanları tespit edildi ve alanında uzman eğitimciler davet edildi. 30 Eylül ve 3 Ekim tarihlerinden başlayarak ikişer gün süren eğitimlerde; Mülteci Hukuku ve Hakları, Mülteci Psikolojisi – Yaklaşımlar, Cinsiyet Adaleti gibi başlıklar ele alındı.

STK Kapasite Geliştirme Eğitim Kiti Oluşturuldu

Bu paket hem proje içerisinde verilen eğitimde hem de proje bitiminden sonra da kullanılabilecek. Söz konusu çalışma bu alanda deneyimi bulunan ortak kurum CEIPES tarafından hazırlandı.

STK Kapasite Geliştirme Eğitimi Verildi

Çalıştay sonuçları ve saha araştırmasına istinaden ihtiyaç duyulan alanlarda eğitimler verildi. Stratejik plan oluşturma, savunuculuk, finans yönetimi, insan kaynakları yönetimi, izleme ve değerlendirme alanlarında ortağımız CEIPES tarafından eğitimler yapıldı.

STK Kapasite Gelişimi Göstergesi Oluşturuldu

Projenin sürdürülebilirliği açısından gösterge hazırlandı. Eğitim öncesi ve sonrası STK’ların kapasitelerindeki gelişmeler ölçüldü.

STK – Kamu Kurumları İstişare Mekanizması Kurulması Toplantısı Yapıldı

Sivil Toplum Kuruluşları ve Kamu Kurumları arasında bir istişare ve danışma mekanizması oluşturulması için 11 ve 23 Aralık 2019 tarihlerinde kamu kurumları temsilcileri ve STK temsilcileri ile toplantı düzenlendi. Bir mekanizma oluşturmak için katılımcıların görüşleri alındı.

STK Ağ Kurma Toplantısı Gerçekleştirildi

STK’ların kamu kurumları ile işbirliğinde koordineli olabilmesi ve kendi aralarında karar alma süreçlerini hızlandırmaları aynı zamanda bilgi ve deneyim paylaşımında bulunabilmeleri için 10 Aralık ve 24 Aralık tarihlerinde ağ kurma toplantısı yapıldı.

STK – Kamu Kurumları Göstergesi Oluşturuldu

STK’lar ile kamu kurumları arasındaki istişare mekanizmasının uygulanabilirliği ve sürdürülebilirliğinin tespiti için indikatör (gösterge) hazırlandı ve aradaki işbirliğinin istişare toplantıları öncesi ve sonrası şeklinde ölçümü yapıldı.

STK – Kamu Kurumları İşbirliği Toplantısı Yapıldı

22 ve 23 Ocak 2020 tarihlerinde İstişare mekanizması oluşturma toplantısı ile kurulan istişare mekanizmasının uygulanabilirliği ölçüldü ve sürdürülebilirliği için görüşler paylaşıldı.

İyi Uygulamalar Ziyareti Gerçekleştirildi

Afrika göçünün ilk durağı olan Sicilya Adası’na gerçekleştirilen iyi uygulamalar ziyareti ile mültecilerin kurduğu sivil toplum kuruluşlarının sosyal hayata entegrasyonu ve kamu kurumları ile iletişimleri tespit edildi ve raporlandı.

Kapanış Programı’nda Proje Araştırma ve Aktivite Çıktıları Kamuoyu ile Paylaşıldı

Çalıştay ve toplantı sonuçları sonunda elde edilen değerlendirmelere projenin nihai raporunda yer verildi ve kapsamlı bir rapor olarak basımı yapıldı.

Yazıyı Paylaşın!

Son Haberler

Bültenimize Abone Olun!

Bizi Takip Edin

Go to Top