PANDEMİ VE KADIN

COVİD-19 salgını bir sağlık problemi olmanın yanı sıra küresel düzlemde birçok değişimi zorunlu kılan bir süreci de başlatmış oldu. Salgının, psikolojiden sosyal hayata, aile düzeninden ekonomik şartlara bir dizi yansımasına şahit olduk. Bu süreç, aile içi şiddet vakaları, bireylerin zaman yönetimi, etkilenen mutluluk düzeyleri gibi farklı boyutlarda birçok mesele, yeni tutum ve tedbir gerekliliğini de beraberinde getirdi.

Pandeminin kadınların hayatına çok yönlü etkisi ise özel olarak ele alınması gereken bir durum olarak karşımıza çıktı. Kadınların aile içi iş yükü ve kaygı durumunda önemli artış, sosyal ilişkilerdeki azalış, kadınların yüz yüze dayanışma mekanizmalarından uzak kalışları, şiddete maruz kalma riski, zorunlu dijitalleşmenin etkileri gibi pek çok etken, kadınları farklı zorluklarla karşı karşıya bıraktı.

“Pandemi ve Kadın” adlı bu eser, COVİD 19 salgın sürecini toplumsal cinsiyet adaleti perspektifinden değerlendiren metinlerle, sürecin ilk evrelerinin kadınların hayatına nasıl yansıdığını ele alıyor.