Hizmet Sektöründe Çalışan Kadınların Yaşadıkları Sorunlar ve Yükselmelerinin Önündeki Engeller Araştırma Projesi

CAM TAVAN ARAŞTIRMA PROJESİ2023-03-10T15:43:59+03:00

Bu araştırma projesi ile Türkiye’nin değişik illerinde okul, hastane ve bankalarda çalışan kadınların yaşadıkları sorunların ve kariyerleri boyunca karşılaştıkları zorlukların ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Bu hedefle 12 ay boyunca 3 sektörden (okul, hastane, banka) 306 kurum ve bu kurumlarda görev yapmakta olan 2040 kadının dâhil edildiği araştırmalar yapıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Dünya Bankası İşbirliği’nde, SİDA İsveç Kalkınma Ajansı desteği ile yapılan çalışma sonucunda “Hizmet Sektöründe Çalışan Kadınların Yaşadıkları Sorunlar ve Yükselmelerinin Önündeki Engeller” Araştırma Raporu kamuoyu ile paylaşıldı. Araştırma sonuçları Türkiye’de Cam Tavan Sendromu: Hizmet Sektöründe Kadın başlığıyla kitaplaştırıldı. Prof. Dr. Ömer Çaha, Doç. Dr. Havva Çaha, Yrd. Doç. Dr. E. Sare Aydın Yılmaz’ın çalışması kadınların iş hayatındaki sorunlarını ortaya koydu.

Go to Top