Sosyal Destekler ve Kamuya Erişim

KADEM, kurulduğu 8 Mart 2013 tarihinden bu yana, kadınların hak ettikleri sosyal statüye ulaşmaları için çalışan bir sivil toplum kuruluşudur. Güvenli bir toplum inşa etmek amacıyla, akademik faaliyetler ve projeler yürütür. “Varoluşta Eşitlik, Sorumlulukta Adalet” ilkesiyle hareket eder. Bizler bu temel ilkemizin rehberliğinde kadının fırsat eşitliğine ulaşması, kadın ve erkeğin toplumsal hayata dengeli katılımı gibi prensipleri savunuyor, toplumsal hayatın kadından yana iyileştirilmesi adına faaliyetler yürütüyoruz. Akademik çalışmalarla kadın literatürüne katkıda bulunmak amacıyla yılda iki kere Kadın Araştırmaları Dergisi’ni yayınlıyoruz.

Siyasetten ekonomiye, bilimden sanata ve teknolojiye kadar her alanda, kadının temsilini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Kadınların meslek sahibi olması, çalışması ve üretmesi adına 52 farklı şehirdeki temsilciliklerimiz ile girişimcilik ve kooperatifçilik çalışmaları yapıyoruz. Kadın girişimciliğini yaygınlaştırmak adına “İnovasyonda Kadın” projemizi yürütüyoruz. Yine “Geleceğe İşbaşı” projemiz ile yetiştirme yurtlarında büyüyen genç kızlara kişisel, sosyal ve mesleki beceriler kazandıracak eğitimler veriyor, onları güvenli bir geleceğe hazırlıyoruz.

Kadının ve ailenin güçlenmesi adına, kadınlara ekonomik anlamda rehberlik etmek çalışmalarımızın temel parçasıdır. Bu sebeple devletin ihtiyaç sahibi kadın ve ailelere verdiği sosyal yardımlardan, kimlerin hangi şartlarda faydalanabileceği ile ilgili hazırladığımız bu kitapçığı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.