“İslam Aile Hukukunda Kadın” Semineri Gerçekleşti

İSLAM AİLE HUKUKUNDA KADIN SEMİNERİ Sosyal bir kurum olan aile insanlık tarihi boyunca gelişim ve değişim seyri takip etmiştir. Söz konusu değişimde dinlerin olduğu kadar yerel örf ve adetlerin de etkisi büyüktür. İslam dini de içinde olmak üzere bütün ilahi dinler aile kurumuna büyük önem atfetmiş, beraber yaşama şartı olarak nikah şartını getirmişlerdir. [...]