Öğrenci Andı’na İlişkin Kamuoyu Açıklamamız

Öğrenci Andı'na İlişkin Kamuoyu Açıklamamız Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 8 Ekim 2013 tarihinde yürürlükten kaldırılması ile ilk öğretim okullarında okutulmasına son verilen “Öğrenci Andı” Danıştay 8. Dairesi’nin iptal kararı ile tekrar gündemimize girmiş oldu. Karar gerekçesinde öne çıkan idari yargının görev sınırını ihlal etmek, yürütme organının takdir yetkisini yok sayarak yerindelik [...]