72 Altın Saat | Deprem Sonrası Altın Saatler

Deprem Sonrası Altın Saatler?   Türkiye, jeolojik özellikleri sebebiyle her zaman doğal afet tehlikesiyle karşı karşıya olan ülkeler arasında yer almaktadır. Deprem sonrası altın saatler, ( 72 altın saat ) afetin ilk anlarında kendi başlarına olan bireyleri kendi bilgi ve hazırlıkları koruyacağından önem taşıyan zaman dilimini ifade etmektedir. Afet sonrası ilk 72 saati düzenleyerek, [...]