KADEM “Ulusal Hakemli Kadın Araştırmaları Dergisi” Çıkarıyor!

Kadın ve Demokrasi Derneği olarak, kadın konusunda yeni fikirsel çalışmaların yapılmasına katkı sağlamayı, kadın çalışmaları alanında yapılan araştırmaları bir araya getirmeyi ve üretilen bilgi birikimini açığa çıkarmayı amaç edinerek yola çıktığımız, ulusal hakemli “KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi”nin web sitesi çalışmaları tamamlanmış ve dergimiz yayın hayatına başlamıştır. KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi, toplumsal cinsiyet, fırsat eşitliği, [...]