“Kadın ve Sosyal Hayat” Söylem Çalışması Yapıldı

Nazife Şişman ile Kadına Yönelik Söylem Çalışması - "Kadın ve Sosyal Hayat" 19. ve 20. yüzyıl boyunca "yeni kadın"ı tartıştı dünya. Çünkü hızlı değişimin hem motoru hem de en fazla etkilediği kesimdi kadınlar. Genelde yaşanan değişim çok köklü ve derindi; ama bu değişim, kadınların hayatında daha bariz görünür oldu. Bugünse "yeni kadın"dan ziyade "yeni [...]