Kadına Yönelik Şiddet ve Aile içi Şiddetin Önlenmesinde İstanbul Sözleşmesi Çalıştayı

Kadın ve Demokrasi Derneği olarak, 30 Eylül 2014 tarihinde,  “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi”, diğer adıyla İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı “Ailenin korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun”un hukuki ve toplumsal boyutunun tartışılması amacıyla, “Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesinde [...]