Sare Aydın Star Gazetesi’ne “Muhafazakâr-Dindar Kadının Serencamı” nı Yazdı

Muhafazakâr-dindar kadının serencamı Müslüman kadın, ataerkil yapının belirlemiş olduğu sosyal, siyasal ve kültürel ötekileştirilmeye, dini gereklilik olarak taşıdığı başörtüsünü Militarist-Kemalist ideolojiye kabul ettirmeye ve çağdaşlık uygarlık perspektifinde tek tipleştirilmeye karşı kimlik, kişilik, özgürlük ve varoluş mücadelesi vermiştir. Dr. E. Sare Aydın/İstanbul Ticaret Üniversitesi Kavramsal olarak içeriği farklı yorumlarla karşımıza çıkan “muhafazakârlık,” geleneksel uygulamaları korumaya [...]