Sosyolojinin Kadın Hali – Nihal Bengisu KARACA

KADIN ve Demokrasi Derneği (KADEM), PollMark araştırma şirketiyle birlikte Türkiye'de yaşayan seçmen niteliğine sahip 5036 kadın üzerinde "Türkiye'de Kadınların Sosyal, Kültürel, Siyasal ve Ekonomik Durumu Araştırması" isimli bir araştırma yapmış. Yönetim kurulunda Sümeyye Erdoğan'ın da bulunduğu dernek, kadınların demokratik hayata katılımını sağlamayı, bu katılımın kalitesini yükseltmeyi amaçlıyor. Araştırma kadınların sosyo-kültürel durumlarını, politikaya katılım düzeylerini, [...]