“’Yahudi Gelenekte Kadın Tasavvuru” Semineri

Kadın ve Demokrasi Derneği olarak her ayın son cumartesi günü yapılmak üzere altı oturumdan oluşacak olan ''Semavi Dinlerde Kadın Tasavvuru'' adlı seminer dizisi gerçekleştiriyoruz. Seminerlerimizde, medeniyetlerin oluşumu ve olgunlaşmasında başat faktör olarak tevarüs edilen İslami, Hristiyan ve Yahudi geleneklerin kadın meselesine yaklaşımları mukayeseli bir şekilde ele alınacaktır. Seminer dizimizin ilk dört oturumda Kur’an-ı Kerim’de [...]