/ Başkan

Doç. Dr. E. Sare Aydın Yılmaz

KADEM Genel Başkanı 

sare-aydin-yilmaz

Orta ve lise öğrenimini Almanya’da ve Türkiye’de tamamlayarak, İstanbul Üniversitesi, Alman Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitiren E. Sare Aydın Yılmaz, stajına İstanbul Erkek Lisesi’nde devam etmiştir. Daha sonra, Yılmaz, ön lisans ve yüksek lisansını, ABD’de Indianapolis Üniversitesi Uluslararası İlişkiler alanında yaparak, Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde doktorasını tamamlamıştır. İstanbul Ticaret Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi olarak akademik hayatına devam eden Yılmaz, uzun süre üniversitenin AB Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği ve merkez koordinatörlüğünü yapmıştır. Yılmaz, halen İstanbul Ticaret Üniversitesi Kadın ve Aile Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü olarak görev yapmaktadır.

 

Türkiye-AB ilişkileri, milliyetçilik ve kimlik politikaları alanında akademik çalışmalarını sürdüren Yılmaz, uzun zaman ulusal ve uluslararası projelerde kıdemli program yürütücüsü, koordinatör ve uzman olarak görev almıştır. Yılmaz, Türkiye ve Avrupa arasında sivil toplum diyalogu ve kültürel bilincin arttırılmasına yönelik, AB Hibe Programı-İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Projesinin Kıdemli Program Sorumlusu olarak programın yürütücülüğünü yapmıştır. Yılmaz, aynı zamanda 2006-2012 yılları arasında AK Parti’nin Genel Merkez Kadın Kolları, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyeliği ve partinin çeşitli kademelerinde yönetim kurulu üyeliğinde bulunmuş ve kadın çalışmalarına devam etmiştir. Bilhassa kadın politikaları üzerine yoğunlaşan Yılmaz, 2013 yılında kuruculuğunu yaptığı Kadın ve Demokrasi Derneği ve vakfının Kurucu Genel Başkanlığını yürütmektedir.

 

New York’ta düzenlenen BM 59. KSK toplantısına katılan Yılmaz, SIDA ve Dünya Bankası fonu ile KADEM’in yürüttüğü “Hizmet Sektöründe Çalışan Kadınların Yaşadıkları Sorunlar ve Yükselmenin Önündeki Engeller” projesinin tanıtımını ve ilk sonuçlarını dünya kamuoyuyla paylaşmıştır. Yılmaz, Avrupa Konseyi Grevio Komitesi’nde Türkiye’yi temsil edecek Türk adayını seçen STK Komitesi ve Birleşmiş Milletler W-20 Komitesi üyesidir. Yılmaz, çeşitli dergi ve gazetelerde kadın konusunda yazılar kaleme almakta ve kadınların iş dünyasına katılımlarını desteklemek ve teşvik etmek amacıyla aynı zamanda İTO Haftalık Ekonomi Gazetesi’nde düzenli yazılar yazmaktadır. Yılmaz, Türkiye’de kadının sosyo-kültürel, siyasal ve ekonomik durumuna ilişkin saha araştırmasını içeren ve son yıllarda alanında en kapsamlı ampirik çalışmalardan biri olan “Değişen Türkiye’de Kadın” adlı kitabın yazarlarından biridir.

 

Yılmaz, kadınların statüsünü hayatın her alanında arttırmak amacıyla yürüttüğü araştırma ve projelerin yanı sıra, kadın ve aile konusunda, toplumsal cinsiyet adaleti ve muhafazakârlık konularında ulusal ve uluslararası ölçekli çalışmalarını sürdürmektedir. KADEM Genel Başkanı Yılmaz, 24-25 Kasım 2014 yılında tüm Türkiye’de dikkat çeken “Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi”nin organizasyon komitesi başkanı olarak zirveyi düzenlemiştir ve zirvenin bir çıktısı olarak, zirve kitabını derleyerek yayına hazırlayan yazarlardan biridir. Turkish Policy Quarterly dergisinde cinsiyet adaletine ilişkin olarak ses getiren “A new Momentum: Gender Justice In The Women’s Movement” başlıklı makalesi ve TSV 2023 Medeniyet İnşası Türkiye Vizyonu Kongresi’nde sunduğu “Değişen Türkiye’de Adalet Perspektifinden Ekonomide Kadın” makalesi  Yılmaz’ın yayınlanan son çalışmalarındandır. Star Gazetesi Açık Görüş, İTO Haftalık Ekonomi Gazetesi, TRT World, Reuters, SGK Vizyon Dergisi gibi birçok gazete ve dergilerde, yazı ve röportajlarına yer verilmiştir.

 

Sivil toplum alanında aktif olarak çalışmalarda bulunan Yılmaz, Demokrasi Çalışmaları Platformu, AB Platformu İstanbul gibi oluşumların öncüleri arasında yer almıştır. Fikirsel öncülüğünü yapığı ve İmtiyaz sahibi olduğu hakemli KADEM Kadın Araştırmaları dergisinde “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Adalet Perspektifinden Türkiye’de Kadının Siyasal Alana Katılımı” başlıklı son makalesini yayınlayan Yılmaz, İstanbul Journal of Economics and Politics dergisinin de hakem ve yayın kurulu üyesidir. Yılmaz, aynı zamanda Uluslararası Müslüman Kadınlar Derneği (MWA) üyesi, AB Platformu İstanbul Kurucu Üyesi, Uluslararası Karadeniz-Hazar Partnerlik ve İşbirliği Teşkilatı (BSCSİF) Türkiye Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Uluslararası Alkol ve Bağımlılıklara Karşı Konsey (ICAA) Türkiye Komitesi Yönetim Kurulu Üyesidir.

Almanca ve İngilizce bilen Yılmaz, evli ve Zehra Mina adında bir kız çocuğu annesidir.

Sare Aydın’ın konuşma metinleri

Aydın’ın Yayımlanan Eserleri:

Aydın Yılmaz, E. Sare. (2015). A New Momentum: Gender Justice In The Women’s Movement, Turkish Policy Quarterly, Winter, 13 (4), 107-115.

http://turkishpolicy.com/Files/ArticlePDF/a-new-momentum-gender-justice-in-the-womens-movement-winter-2015-en.pdf

Aydın Yılmaz, E. Sare. (2015). Participation of Women in Politics in Turkey Within The Perspective of Gender Equality and Justice, KADEM Women’s Studies Journal, 1, 11-34.

http://kadinarastirmalari.kadem.org.tr/wp-content/uploads/KademDergi-01-web.pdf

Çaha, H., Aydın, E. S., Çaha, Ö. (2014). Değişen Türkiye’de Kadın: Türkiye’de Kadının Sosyo-Kültürel, Ekonomik ve Siyasal Durumu, Kadın ve Demokrasi Derneği Yayınları, İstanbul.

Aydın Yılmaz, E. Sare. (2015). Değişen Türkiye’de Adalet Perspektifinden Ekonomide Kadın, TASAM Medeniyet İnşası Türkiye Vizyonu Kongresi.

http://www.womenandjusticesummit.org/userfiles/degisen-turkiyede-adalet-perspektifinden-ekonomide-kadin.pdf

Aydın Yılmaz, E. S., Çaha, Ö. (2015). Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi: Panel Sunuları ve Sonuç Bildirisi, Kadın ve Demokrasi Derneği, İstanbul.

http://womenandjusticesummit.org/userfiles/degisen-turkiyede-adaletperspektifinden-ekonomide-kadin.pdf

Aydın’ın Kadın Çalışmaları Alanında Yürüttüğü Projeler:

“Değişen Türkiye de Kadın: Türkiye’de Kadının Sosyo-Kültürel, Ekonomik ve Siyasal Durumu Araştırması” KADEM Araştırması,  Sorumlu Araştırmacı – Yazar

“Çalışan Ve İşveren Kadının Güvenliğini Esas Alan Mesleki Eğitim Ve İstihdam Modeli”  – İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA)Projesi – Yürütücü

“Hizmet Sektöründe Çalışan Kadınların Yaşadıkları Sorunlar Ve Yükselmelerinin Önündeki Engeller” Projesi –İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) ve Dünya Bankası, Sorumlu Araştırmacı

“AB-Türkiye Siyasette Kadın Sivil Ağı”  – AB Hibe Projesi, Proje Sorumlusu

“Gaziantep’teki Sığınmacı Kadınlara Ve Ailelerine Yönelik Sosyal Uyum Araştırması”- KADEM Araştırması, Proje sorumlusu

“Y Kuşağı Kadınların  Kariyer Gelecek Algıları Ve Kariyer Uyum Yeteneklerinin Saptanması Ve Psikolojik Sermaye Eğitiminin Verilmesi” – TÜBİTAK Projesi (Başvuru Aşamasında) Yürütücü

“Aile İçi Şiddete Çözüm Olarak  Sosyal Desteğin  Önemi Ve Duygusal Zeka Eğitim Programlarının Uygulanması” – TÜBİTAK Projesi (Başvuru aşamasında) Yürütücü

2007-2008:     AB Komisyonu, Avrupa-Akdeniz Ülkeleri İşbirliği MEDA hibe programına “sürdürülebilir turizm”,  Türkiye Ayağı Proje Yürütücüsü

2008-2010:      Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu, Katılım Öncesi Mali Yardım  Programı, “Trakya Bölgesinde Kırsal Kalkınma Modeli”, Proje Sorumlusu

2009-2011:   Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu, Katılım Öncesi Mali yardım Programı,  2010 Avrupa Kültür Başkenti – AB Sivil Toplum Diyaloğu Hibe Programı, Kıdemli Program Yürütücüsü

2010-2012:      AB Eğitim ve Gençlik Programları, Leonardo da Vinci Mesleki Eğitim, “AB Hukuk Uygulamaları ve İngiltere Örneği”   Ortak Proje Yürütücüsü  

2011-2013:        AB Komisyonu Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Yetişkin Eğitimi Hibe Programı; Commenius “Girişimcilik Eğitimi ve İş Hayatına Katılım”, Ortak Ülke Proje Yürütücüsü