KADEM HAKKINDA2019-03-11T16:22:24+03:00

MİSYONUMUZ

KADEM;

  • Değişen toplumsal şartlar sonucu kadın ve erkeğin rol paylaşımının adalet ve hakkaniyet zemininde, cinsiyetlerine özgü nitelikler ve kültürel değerler bağlamında yeniden tanımlama
  • Birbirinin karşısında konumlandırılmış kadın ve erkek algısı yerine birbirini tamamlayan iki insan anlayışını belirgin kılarak aile ve toplum yapısını kuvvetlendirme
  • Eşitliği de kuşatan bir adalet anlayışıyla siyasi, sosyal, hukuki ve ekonomik alanlarda kadınların toplumsal katılımını destekleyen çalışmalar yürütme
  • Ulusal ve uluslararası sempozyum ve kongrelerle Cinsiyet Adaleti ilkesinin benimsenmesine yönelik akademik çalışmalar yürütme ve literatür oluşturma
  • Vakıf bünyesinde, üniversite öğrenimine devam eden kız öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılama ve ülke çapında temsilcilikleriyle kadınlara ilişkin meselelere doğrudan çözüm önerilerinde bulunma faaliyetlerini kendine misyon edinmiştir.

VİZYONUMUZ

KADEM benimsediği misyon doğrultusunda;

  • Ailede ve sosyal hayatta kadınlara yönelik ayrımcılığın ortadan kalkması, fırsat eşitliği ile dengeli bir toplumsal katılım sağlanmasına hizmet eden
  • Kadın, aile ve sosyal hayat ile ilgili meselelerin çözüme kavuşturulma sürecini bütüncül bir yaklaşımla değerlendiren
  • Aile birliğinin güçlenmesi adına kültürel değerlerimizin canlandırılmasına ilişkin çalışmaları odağına alan
  • Türkiye’de kadın çalışmaları yürüten sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği kurarak Cinsiyet Adaletinin tanınması, benimsenmesini ve yaygınlaşmasını sağlayan
  • Ulusal ve uluslararası düzeyde kadın çalışmalarında edindiği birikim ve ulaştığı yetkinlik ile ülkemizin aile ve kadın meseleleri hakkında toplumun huzuru ve mutluluğuna hizmet edecek söylem ve proje üreten bir vizyona sahiptir.

KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ

KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ
Küçük Çamlıca Mh. Kısıklı Cd. No: 112/A
Üsküdar/İstanbul/TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 325 03 07
Faks: +90 (216) 325 03 09