4. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi

“Boşanma”

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ile İstanbul Ticaret Üniversitesi Kadın ve Aile Araştırma Merkezi işbirliğinde, 8 Mart 2018 tarihinde toplumsal cinsiyet adaleti çerçevesinde boşanma konusuna dikkat çekmek üzere, İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde 4. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi’ni düzenleyecek.

Kongrenin ev sahipliğini Kadın ve Demokrasi Derneği Genel Başkanı ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Kadın ve Aile Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. E. Sare Aydın Yılmaz ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazım Ekren yapacak. Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nurgün Oktik, Prof. Dr. Medaim Yanık ve Dr. Birgül Tüzün ise panelde konuşmalarıyla yer alacak isimler arasında olacak.

Kongrede; Boşanma ve Sosyo-ekonomik Dinamikler, Boşanmanın Hukuki Süreçleri, Aile, İslam Hukukunda Boşanma, Boşanmanın Çocuk Üzerindeki Etkileri, Dindarlık ve Boşanma, Boşanma ve Kadın, Boşanmanın Psikolojik Etkileri tartışılırken, Boşanma ve Sağlık başlıklarıyla gerçekleşecek panellerde ise aile birliği ve boşanma; toplumsal, akademik, siyasal, ekonomik ve hukuki boyutlarıyla ele alınacak. Kongrede gerçekleştirilecek panellerde ayrıca, boşanma öncesi ve sonrasında yaşanan sorunların toplumsal cinsiyet adaleti çerçevesinde çözüm yolları üzerinde durulacak.

Kongrede sunulacak bildirilerle; aile birliği ve boşanma konusunda bilgilerin ve deneyimlerin paylaşılacağı disiplinler arası bir tartışma platformunun oluşturulması, bu süreçlerde aile bireylerinin ve kadının karşılaştığı sorunların çözümüne yönelik yeni arayışların tartışılmasına olanak sağlanması, kadın ve ailenin desteklenmesi amacıyla yürütülen politikaların ulusal ve uluslararası ölçekte müzakere edilmesi, yeni stratejilerin ve uygulamaların alt yapısının oluşturulmasına katkı sağlanması bekleniyor.

4. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi Bildiri Çağrısı

2. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi Program Akışı

2. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi Sonuç Bildirgesi

Yazıyı Paylaşın!

Son Haberler

Bültenimize Abone Olun!

Bizi Takip Edin

Go to Top