Yükleniyor Etkinlikler
Bu etkinlik geçti.

Kadın ve Siyaset / İslam Toplumunda Kadının Siyasal Hakları Üzerine Fıkhi Bir İnceleme
Doç. Dr. Ülfet Görgülü