GÜVEN TOPLUMUNUN İNŞASI

Şiddet binlerce yıldır insanlığın maruz kaldığı çözümü en zor problemlerin başında geliyor.

Küresel bir sorun olan şiddet, günümüzde de kendini ifade etmekte sıkıntı yaşayan ve öfke kontrolü sağlayamayan kişilerin gerek bireylere gerekse doğaya ve canlılara karşı yönelttiği en önemli tehdit unsuru.

Kadını, erkeği, genci yaşlısı ile herkesin huzur içinde yaşadığı, her türlü şiddetin son bulduğu güvenli bir toplum inşa edebilmek adına KADEM olarak şiddetin psiko-sosyal, hukuki ve dini yönleriyle değerlendirildiği kapsamlı bir eğitim seti hazırladık.

Şiddeti açığa çıkaran sebepleri, şiddet türlerini ve şiddetin önlenmesine yönelik çözüm önerilerini alanında uzman isimlerin çalışmalarıyla akademik bir kitapçıkta bir araya getirdik.

Bu doğrultuda kitapçıkta Prof. Dr. Aliye Mavili, “Şiddetin Psikolojik ve Sosyal Boyutları” adlı makalesi ile şiddeti, sosyo-psikolojik cihetiyle ele almış; konuya ilişkin kuramsal çerçeve oluşturarak müdahaleler ve çözüm önerileri sunmuştur.

Prof. Dr. Ahmet Gökcen, Doç. Dr. M. Emin Alşahin ve Dr. Öğr. Üyesi Kerim Çakır’ın ortak çalışması olan “Kadına, Çocuğa ve Güçsüz İnsanlara Karşı Uygulanan Şiddetle Mücadelenin Hukuki Boyutu” isimli makalede ise şiddetin hukuki yönü ele alınmıştır.

“Kur’an ve Sünnet Açısından Şiddet Sorunu” başlıklı makalede ise Prof. Dr. İsmail Hakkı Ünal, şiddeti dini ve tarihsel açıdan işlemiştir. Sorunun çözümü noktasında, Doç. Dr. Necmi Karslı “Küresel Sorun Şiddet ve Çözüm Yolları” başlıklı makalesinde şiddetin önlenmesi için eğitsel, politik, hukuki ve tıbbi bakış açılarını değerlendirerek kapsamlı çözüm önerileri sunmuştur.

Tanıtım broşüründe ise akademik kitapta ele aldığımız konuları çeşitli görsel resim ve şemalarla destekledik. Şiddet döngüsü, şiddet türleri, öfke probleminin psikolojik ve sosyolojik etkileri, İslam’ın şiddet karşıtlığı ve öfke kontrolü hakkındaki önerileri ile şiddetin hukuki boyutlarını bu görsel kitapçıkta derleyerek okuyucuya sunduk.

Hazırladığımız bu çalışma, Türkiye’de ilk kez bu yaklaşımla hazırlanmış bir yaygın eğitim seti olma niteliği taşımaktadır.

Ele alınan her başlık, alanında uzman eğitmenler tarafından gruplara anlatılacaktır.

Bu bağlamda, protokol anlaşmaları yapacağımız kurumlar, okullar ve 48 ildeki temsilciliklerimizde yüz yüze eğitimlerin yanında dijital mecralarda online eğitimler de hedeflenmektedir.

Hazırladığımız bu proje ile halkımızın şiddetin çeşitli yönlerden sebep ve sonuçlarını bir

bütün olarak değerlendirip kavrayabilmelerini amaçlıyoruz. Böylelikle toplumda bir farkındalık oluşturmaya çalışacağız.

KADEM olarak inandığımız değerler gereğince “herkese ve her türlü şiddete karşı” duruşumuzu bu çalışma vesilesiyle yeniden hatırlatmak isteriz.

Güven Toplumunun İnşası Şiddetin Anatomisi ve Çözüm Yolları videolarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

GÜVEN TOPLUMUNUN İNŞASI | PSİKOLOJİK VE SOSYOLOJİK BOYUT

GÜVEN TOPLUMUNUN İNŞASI | HUKUKİ BOYUT

GÜVEN TOPLUMUNUN İNŞASI | DİNİ BOYUT

Yazıyı Paylaşın!

Son Haberler

Bültenimize Abone Olun!

Bizi Takip Edin

Go to Top