Mülteciler için Güçlü Sivil Toplum Projesi

Mülteciler için Güçlü Sivil Toplum Projesi2022-02-11T19:43:44+03:00

Mülteciler için Güçlü Sivil Toplum Projesi, Avrupa Birliği tarafından Sivil Toplum Destek Programı – II kapsamında desteklenen bir proje olup İtalya’dan CEIPES Derneği ortaklığında yürütülmüştür.

Proje, mülteciler alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerini geliştirmeyi, bu doğrultuda kapasite geliştirme eğitimleri vermeyi, benzer alanlarda çalışan STK’lar arası iş birlikleri için STK ağı kurmayı ve kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları arasında istişare mekanizması oluşturmayı hedeflemektedir.

Proje kapsamında, İstanbul ve Gaziantep’te toplamda 214 STK’ya ulaşılmış, bunlardan 95 STK ve 211 temsilcisi proje etkinliklerine katılmıştır. Kamu kurumları ayağında ise 72 kamu kurumundan 172 kişi proje faaliyetlerine katılmıştır.

Projede mülteciler alanında çalışan derneklere stratejik plan geliştirme, savunuculuk, finans kaynakları yönetimi, insan kaynakları yönetimi, şeffaflık, izleme ve değerlendirme konularında eğitim verilmiş ve kamu kurumları ile bir istişare mekanizması oluşturulmuştur.

Saha araştırmaları sonucu oluşturulan kapasite geliştirme eğitim paketi ve gösterge çıktıları aşağıdadır:

Sivil Toplum Destek Programı – II

31 Mart 2020 Salı|

Mülteciler için Güçlü Sivil Toplum Projesi Gerçekleştirildi

31 Mart 2020 Salı|

Mülteciler için Güçlü Sivil Toplum Projesi

31 Mart 2020 Salı|

“Mülteciler için Güçlü Sivil Toplum Projesi” Çalıştayları Gaziantep’te Gerçekleşti

3 Eylül 2019 Salı|

“Mülteciler için Güçlü Sivil Toplum Projesi” Çalıştayları Gerçekleşti

22 Ağustos 2019 Perşembe|

Go to Top