KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ

KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ
Küçük Çamlıca Mh. Kısıklı Cd. No: 112/A
Üsküdar/İstanbul/TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 325 03 07
Faks: +90 (216) 325 03 09

BM KSK 59. Oturumunda konuşmacı olarak katılım gösteren Kadın ve Demokrasi Derneği Başkanı YRD. DOÇ. DR. E. SARE AYDIN YILMAZ başta olmak üzere, Kadem Dış ilişkiler Komisyonu Başkanı SEZEN GÜNGÖR, Kadem Akademik Komisyon Başkanı MERYEM İLAYDA ATLAS, Kadem Toplumsal Farkındalık ve Kampanya Komisyonu Başkanı SULTAN IŞIK ve Kadem Uzmanı RABİA ÖTER CANDAN, BM KSK 59. Oturumuna gözlemci olarak katılmıştır.

BM 59. KSK Oturumu kapsamında, 9 Mart 2015 tarihinde Kadın ve Demokrasi Derneği’nin “Hizmet Sektöründe Çalışan Kadınların Yaşadıkları Sorunlar ve Yükselmenin Önündeki Engeller” başlıklı örnek proje sunumuyla birlikte, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Dünya Bankası işbirliğinde “Kadınların Ekonomik Fırsatlara Erişiminin Artırılması: Bütüncül ve Kanıt Odaklı Politika Oluşturmaya Doğru” başlıklı SIDA projesinin tanıtımının yapıldığı bir yan etkinlik paneli gerçekleştirilmiştir.

Kadınların ekonomik fırsatlara erişiminin arttırılması konusunda Türkiye tarafından düzenelenen yan etkinlikte, Dünya Bankası kıdemli program koordinatörü Sarah Nedolast, Müsteşar Nesrin Çelik, Dünya Bankası Kıdemli Cinsiyet Uzmanı Ana Maria Munoz Boudet ve KADEM Başkanı E. Sare Aydın konuşmacı olarak bulunmuştur.
Moderatörlüğünü Sarah Nedolast’ın yaptığı etkinlikte, kadın istihdamının arttırılması konusunda uluslararası bir örgüt olan Dünya Bankası’nın yaptığı çalışmalar ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla ortak projelerin nasıl yürütüldüğüne ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Dünya Bankası İşbirliği’nde Kadın ve Demokrasi Derneği tarafından yürütülen “Hizmet Sektöründe Çalışan Kadınların Yaşadıkları Sorunlar ve Yükselmelerinin Önündeki Engeller” SİDA İsveç Kalkınma Ajansı Projesinin örnek proje olarak sunumu KADEM Başkanı E. Sare Aydın Yılmaz tarafından gerçekleştirilmiştir.

Aydın, hizmet sektöründe çalışan kadınlara yönelik devam etmekte olan projede, Türkiye’nin birçok farklı kesiminden ve farklı pozisyonlarda çalışan 2040 sayıda kadın üzerinde yapılan araştırmalarda en fazla eğitim, sağlık, finans ve iletişim alanında kadın istihdamı olduğunu, ancak yönetim pozisyonlarında kadın sayısının az olduğu sonucuna ulaşıldığını belirtmiştir. Bu durumu cam tavan sendromu olarak açıklayan Aydın, kadınların yönetici pozisyonuna getirilmeyişinin ardında aile ilişkileri, ebeveynlik durumu, ev dışında yoğun çalışma koşullarına ayak uydurmak zorunda kalmak gibi sosyolojik, psikolojik ve kültürel sebeplerin yattığını belirtmiştir

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER  KADININ STATÜSÜ KOMİSYONU 59. OTURUMUNA DAİR KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ GÖZLEM RAPORU

 

2017-03-27T16:42:54+00:00