KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ

KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ
Küçük Çamlıca Mh. Kısıklı Cd. No: 112/A
Üsküdar/İstanbul/TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 325 03 07
Faks: +90 (216) 325 03 09

“Kadınların İnsan Hakları ve Kadınlara Yönelik Şiddet: CEDAW ve İSTANBUL SÖZLEŞMESİ” Semineri 

Konuşmacı : Prof. Dr. Feride ACAR

13 Şubat 2016, İstanbul

GREVIO Komite Başkanı, CEDAW Komitesi Üyesi

KADEM tarafından düzenlenen Prof. Dr. Feride ACAR’ın konuşmacı olduğu  seminerde; kadının insan haklarına ilişkin evrensel değer ve normları belirleyen küresel  sözleşmesi (CEDAW) ile Kadına Yönelik Şiddetle mücadele Avrupa standartlarını belirleyen bölgesel sözleşme (İstanbul Sözleşmesi) arasındaki bağlantılar anlatıldı.

Feride Acar, Avrupa’da kadına yönelik şiddet ile mücadelede yeni aracın “İstanbul Sözleşmesi” olduğunu belirtti. Kadına yönelik şiddetin her yaş, sınıf, meslek grubu ve etnik/dinsel kökenden insanlar arasında yaygın olduğunu söyleyen Acar, kadına yönelik şiddet, kadınların hak ve özgürlüklerini kısıtladığı için ayımcılıktır ve bir insan hakkı ihlalidir” dedi.

İstanbul Sözleşmesi’nin yapımı sürecinde temel tartışma konuları ve gelinen noktayı ele alan olan Prof. Dr. Feride ACAR, İstanbul Sözleşmesi’nin  denetimi ve GREVIO ‘nun nasıl çalıştığına dair bilgiler verdi.

2017-03-20T11:01:33+00:00