KADEM – KADIN ARAŞTIRMALARI DERGİSİ2024-01-08T13:05:47+03:00

KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi

KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi, Kadın ve Demokrasi Derneği’nin (KADEM) resmî, akademik süreli yayınıdır.

KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları ile ilgili araştırmaları yayımlayan hakemli, akademik bir dergidir. Kadın çalışmalarıyla ilgili çeşitli disiplinlerdeki bilgi birikimini bir araya getirmeyi ve kadın araştırmaları alanında bilimsel çalışmalar için önemli bir mecra olmayı amaçlamaktadır. Ayrıca nitelikli tartışma ve çalışmaların önünü açarak kadınlara yönelik politikaların şekillenmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Kadem Kadın Araştırmaları Dergisi, kadın meselelerine tekilci yaklaşımları eleştirmeyi, farklı perspektiflerin ışığında kadın konusunu belirli bir grup akademik çevrenin mesaisi olmaktan çıkarıp, interdisipliner bir yaklaşımla daha geniş bir akademik ve akademik olmayan muhatabın ilgisine açmayı hedeflemiştir. Ayrıca özellikle ülkemizde kadın çalışmalarındaki hegemonik söylem ve analizlere uluslararası akademik camianın kadın çalışmalarında ortaya koyduğu alternatif yönelim ve kavramsallaştırmaları da dikkate alarak eleştiriler sunmayı ve yeni kavramlar geliştirmeyi amaçlamaktadır.

KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi’nde hukuk, siyaset bilimi, ekonomi, kültür, sanat, antropoloji, sosyoloji, psikoloji, ilahiyat, din bilimleri, iletişim gibi çeşitli alanlardan (bu alanların dışından da nitelikli) özgün araştırmalar, analizler ve kitap değerlendirmeleri yayımlanmaktadır.

Go to Top