KADEM KADIN ARAŞTIRMALARI KONGRESİ

KADEM KADIN ARAŞTIRMALARI KONGRESİ2023-06-20T17:26:16+03:00

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), kadının insanlık onurunu teslim etmek gayesiyle gerek akademide gerek sahada çeşitli çalışmalar yapan bir sivil toplum kuruluşudur. Kadın ve erkeği birbirini tamamlayan, ontolojik ve hukuki düzlemlerde eşit varlıklar olarak gören “toplumsal cinsiyet adaleti” kavramını benimser. Kadının güçlenmesiyle ailenin ve toplumun güçleneceğini savunur. Toplumsal bilincin bu hassasiyetlere duyarlı olarak şekillenmesi adına çalışmalar yapar. Bu kapsamda ulusal ve uluslararası faaliyetler gerçekleştirmiş ve projelere imza atmıştır.

KADEM, misyonu ve vizyonu doğrultusunda kadın araştırmalarına katkı sağlamayı hedefler. Alanında adalet merkezli özgün bir söylem üretmeyi amaçlar.

Bu doğrultuda her sene, KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi öncülüğünde KADEM Kadın Araştırmaları Kongresi düzenler.

9. Kadın Araştırmaları Kongresi Hakkında Detaylı Bilgi Almak ve Başvurmak için;

Önceki Kongreler

Go to Top