IV. Uluslararası Öğrenci Gençlik Çalıştayı
Sonuç Bildirileri

Çalıştay, “Birleşmiş Milletler’e ait Küresel Hedefler ‘Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” başlığı altında şekillenmiş ve bu hedefler gençliğin bakış açısıyla ele alınarak farklı kültürlerin yaklaşımıyla incelenmiştir.

Her katılımcı, çözüm önerilerini hem kendi ülkesi hem dünya geneli olmak üzere, iki eksende açıklama imkânı bulmuştur. Küresel Hedefler çalıştayı 10 başlıkta incelenmiştir. Bunlar; ‘Yoksulluğa Son’, ‘Sağlıklı Bireyler’, ‘Nitelikli Eğitim’, ‘Cinsiyet Adaleti’, ‘Temiz Enerji’, ‘Ekonomik Büyüme’, ‘Yenilikçilik ve Altyapı’, ‘Şehir ve Yaşam Alanları’, ‘İklim Eylemi’, ‘Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar’ dır.

18-25 yaş aralığındaki Türk, yabancı uyruklu ve mülteci gençlerin katılımıyla, her konu başlığı, 11 kişilik masalarda çalışılmıştır.

Daha sürdürülebilir, güvenli ve müreffeh bir dünya oluşturulmasında, gençlerin katılımının önemine somut bir örnek olmasının yanı sıra, her birimizi etkileyen uluslararası sorunlarla ilgili çözüm önerileri çalıştay raporunda sizlere sunulmuştur.

BARIŞ ADALET VE GÜÇLÜ KURUMLAR MASASI RAPORU
CİNSİYET ADALETİ MASASI RAPORU
EKONOMİK BÜYÜME MASASI RAPORU
İKLİM EYLEMİ MASASI RAPORU
NİTELİKLİ EĞİTİM MASASI RAPORU
ŞEHİR VE YAŞAM ALANLARI MASASI RAPORU
SAĞLIKLI BİREYLER MASASI RAPORU
TEMİZ ENERJİ MASASI RAPORU
YENİLİKÇİLİK VE ALTYAPI MASASI RAPORU
YOKSULLUĞA SON MASASI RAPORU